Що таке маркетинг? Визначення, сутність та сфери застосування

Сьогодні маркетинг недостатньо добре функціонує в російських організаціях. Це пов’язано з тим, що існує мало вітчизняних наукових розробок щодо маркетингу, завдяки яким організації могли б грамотно керувати діяльністю компанії в умовах сучасного ринку.

У системі сучасної економіки жодна компанія не існує без служби маркетингу. Це пов’язано з тим, що потреби споживачів постійно зростають або змінюються. При цьому кожен суб’єкт має особисті переваги.

Цікаве:  Управління продажами – це мистецтво продавати. Спеціаліст з продажу

Сьогодні управління маркетинговою діяльністю організації є невід’ємним ланкою, без якої неможливо забезпечити успішне ефективне виробництво.

У практичному плані ще далеко не всі російські організації ввели маркетингові процеси управління, інвестування та моделювання діяльності в умовах трансформації російської економіки, що і визначило актуальність теми статті.