Виплата дивідендів засновнику: покрокова інструкція

Кожен акціонер компанії повинен розібратися в тому, як нараховуються дивіденди, як вони виплачуються, а також як розраховуються. Кожна фірма, що працює на підставі статутного капіталу, періодично повинна розподіляти отриманий прибуток між засновниками, які по-іншому називаються акціонерами або засновниками. Саме вони займалися відкриттям організації, тому вкладали свої кошти в статутний капітал. Також вони могли вже в процесі функціонування підприємства викуповувати акції. На підставі свого вкладення у них є конкретна частка. Виплата дивідендів здійснюється на підставі розміру цієї частки.

Нюанси процесу

Часто громадяни, що володіють вільними коштами, вкладають їх у розвиток або відкриття різних компаній. Вони отримують документи, що підтверджують їх частку в статутному капіталі. На підставі цієї документації вони стають акціонерами. Якщо вони не знають про те, що таке дивіденди, то їм буде складно розібратися, коли вони можуть отримати дані виплати, як вони правильно нараховуються і який їхній оптимальний розмір.

Виплата дивідендів повинна здійснюватися з урахуванням численних законодавчих актів. Не завжди є можливість призначити дані виплати, так як це залежить від результатів діяльності компанії. На зборах засновників вирішується, чи буде перерозподілятися прибуток між усіма учасниками або ж вона буде спрямована на накопичення або розвиток бізнесу.

Основні поняття

Дивіденди представлені певною частиною прибутку, отриманого в результаті роботи підприємства. Вони виплачуються акціонерам, якщо після сплати податків та інших обов’язкових платежів залишаються вільні кошти в організації.

Акціонер представлений фізичною особою або компанією. Він повинен вкладати свої кошти в акції підприємства. Основною метою такого вкладення виступає одержання доходу у вигляді дивідендів або продаж акцій при значному збільшенні їх курсу.

Виплата дивідендів проводиться виключно по відношенню до акціонерів. При таких умовах проводиться віддача вкладених коштів у розвиток підприємства. Розподіляється прибуток, що залишився між усіма засновниками, для чого враховується, яка в них є частка.

Не зараховуються до дивідендів наступні виплати:

 • виплата коштів акціонерам при здійсненні процедури реорганізації або закриття компанії;
 • передача сум у власність;
 • видача акцій акціонеру.

Якщо акціонер володіє якоюсь посадою в компанії, то при отриманні зарплати він не повинен вважати, що йому виплачуються дивіденди.

Строки виплати

Самі компанії приймають рішення щодо того, коли буде проводитися перерахування коштів. Виплата дивідендів ТОВ проводиться на підставі спеціального графіка. Він закріплюється в статуті фірми або розробляється і приймається щорічно на зборах акціонерів. До особливостей даного процесу належить:

 • якщо не затверджений термін виплати дивідендів, видаються засоби засновникам протягом 60 днів після того, як будуть оголошені результати роботи підприємства;
 • протягом усього заявленого періоду часу акціонери отримують отриману фірмою нерозподілений прибуток;
 • виплата проводиться тільки після того, як сплачені всі податки та інші обов’язкові платежі для кожної компанії;
 • доходи розраховуються на підставі наявних відомостей у бухгалтерських звітах;
 • стандартно перераховуються кошти по закінченні року, але фірми можуть самостійно встановлювати інші терміни, тому нерідко виплати здійснюються по закінченню кожного кварталу чи півріччя;
 • якщо засновник не отримує належних коштів у встановлені терміни, то він має право зажадати від компанії повернення боргу протягом трьох років.

Строки можуть переглядатись на зборах акціонерів.

Обмеження

При нарахуванні дивідендів доводиться стикатися з певними обмеженнями. Не допускається виплата дивідендів при умові, якщо:

 • не оплачено повністю статутний капітал підприємства;
 • фірма визнається банкрутом, тому потрібно спочатку погасити всі наявні борги, а тільки потім, якщо залишаться кошти фірми, то вони розподіляються між колишніми засновниками;
 • перерахування дивідендів може стати причиною банкрутства підприємства;
 • вартість чистих активів фірми менше тієї кількості грошей, що є в резервному фонді і КК.

Таким чином, навіть якщо є спеціальне рішення, щодо якого потрібно перерахувати дивіденди акціонерам, даний процес не може виконуватися при деяких обставинах.

Законодавче регулювання

Кожна компанія, яка представлена товариством з декількома засновниками, має добре розбиратися в тому, якими нормативними актами регулюється процес перерахування дивідендів. До основних таких актів належать:

 • ФЗ №14, що описує правила роботи ТОВ;
 • ФЗ №208, що містить основні моменти функціонування різних товариств.

Додатково багато достовірної та актуальної інформації міститься в численних статтях ПК.

Процес організації перерахування дивідендів

Процедура, на підставі якої проводиться виплата цих коштів, поділяється на кілька послідовних етапів. Кожен з них володіє своїм значенням. Спочатку треба прийняти рішення акціонерами, для чого виконуються такі дії:

 • організовується збори акціонерів;
 • виноситься рішення про виплату дивідендів;
 • допускається прийняти рішення про те, щоб не платити ці кошти, а за таких умов гроші, що залишилися після сплати податків і інших значущих платежів, можуть направлятися на розвиток підприємства, на заощадження або інші цілі.

Прийняте рішення має бути офіційно зафіксоване у протоколі зборів.

Які документи формуються на зборах?

Рішення щодо того, коли і в якому розмірі будуть виплачуватися дивіденди, приймається на зборах акціонерів. Нарахування та виплата дивідендів неодмінно фіксуються такими офіційними документами:

 • Протокол зборів. В ньому прописуються всі прийняті засновниками рішення. Для цього використовується метод голосування. Стандартно проводиться він щорічно. Встановлюється строк виплати дивідендів, який не перевищує 4 місяців. Нерідко прибуток розподіляється щоквартально або кожне півріччя. Відсутні будь-які суворі вимоги до того, як повинен виглядати цей документ.
 • Наказ. У ньому відбивається, як саме буде розподілятися залишився після обов’язкових виплат дохід підприємства між усіма акціонерами. Він складається на підставі протоколу зборів.

Особливо багато уваги приділяється правильному складанню протоколу зборів. В ньому неодмінно перераховуються основні дані:

 • формується список всіх акціонерів, присутніх на зборах;
 • вказується порядок денний;
 • прописуються результати голосування, що має відношення до перерахування дивідендів;
 • ставиться дата формування документа та його номер;
 • відображається місце проведення зборів;
 • ставляться підписи усіма учасниками процесу.

Складені документи передаються з розпорядженням головному бухгалтеру організації. Після цього фахівець розраховує, який прибуток має розподілятися. Здійснюється її поділ на підставі частки кожного одержувача коштів. Затверджується розмір виплат, після чого акціонери повідомляються про те, коли і в якому розмірі будуть зроблені виплати дивідендів по акціях.

Як нараховуються кошти?

Після прийняття рішення затверджуються всі особи, які мають право на отримання коштів. Сформовані документи передаються в бухгалтерський відділ компанії, тому фахівці даного відділу виконують далі дії:

 • виплата дивідендів ТОВ або іншого товариства провадиться кожному акціонеру підприємства;
 • в статуті фірми повинні міститися всі особливості даного процесу, але вони не повинні порушувати законодавство;
 • для визначення розміру виплати потрібно розрахувати, яка частка в капіталі належить кожному засновнику.

Тільки після здійснених розрахунків може проводитися перерахування коштів.

Як відображаються виплати в бухобліку?

Процедура відображається правильними проведеннями в бухгалтерській документації компанії. Виплата дивідендів акціонерам фіксується проводками:

 • рахунок 75 – виплата нарахованих дивідендів;
 • Д84 К75.2 – визначено розмір виплат;
 • Д75.2К70 – виплачуються кошти акціонеру, є співробітником підприємства;
 • Д75.2 К68 – нарахування ПДФО на всі виплати, призначені фізособам;
 • Д68 К51 – сплата податку з доходу акціонерів;
 • Д75.2 К91 – відображення суми номіналу акцій;
 • Д91 К58.2 – відображаються суми витрат, які необхідно понести при купівлі векселя;
 • Д91, 99 К99, К91 – показуються фінансові показники при вибутті цінних паперів.

Всі підприємства, в яких акціонери отримують дивіденди, представлені податковими агентами щодо податку на прибуток і ПДФО. Неодмінно нараховується податок на дохід фізосіб, коли здійснюється виплата дивідендів. Проводки повинні правильно складатися бухгалтером компанії. Це вкрай важливо.

Не має значення, в якому вигляді проводиться виплата дивідендів засновнику ТОВ. При будь-якому режимі підприємство є податковим агентом. Враховується, чи є компанія резидентом РФ.

Хто може розраховувати на кошти?

Перераховуються дивіденди виключно тим акціонерам, які вклали раніше свої кошти в розвиток або відкриття підприємства. Тому одержувачами коштів можуть бути:

 • працівники організації;
 • фізособи, які не займаються якою-небудь діяльністю в компанії, але при цьому виступають власниками акцій;
 • різні підприємства, які вклали кошти у розвиток фірми.

Виплата дивідендів засновникам ТОВ здійснюється на підставі спеціальних комп’ютерних програм. Додатково бухгалтером обов’язково складається календар виплат. Компанії самостійно вирішують, які акції є переважними. Кожен засновник може розраховувати на отримання грошей у встановлені терміни та в потрібному розмірі. Якщо порушуються дані вимоги і правила, то це призводить до появи заборгованості у компанії.

Форми виплат

Дивіденди можуть виплачуватися акціонерам у різних формах. Для цього враховуються такі можливості:

 • перерахування коштів, визначених у залежності від частки кожного одержувача;
 • надання акцій компанії.

Якщо приймається рішення про те, що не потрібно перерахування дивідендів, то залишилася прибуток від роботи може направлятися в резервний фонд або на розвиток підприємства. Якщо ж вирішується нарахувати дивіденди, то прибуток пересилається до фонду дивідендів. Далі проводиться розрахунок сум.

Джерела виплат

У законодавстві чітко вказується, що для нарахування дивідендів можуть застосовуватися різні джерела надходження коштів. До них відноситься:

 • нерозподілені кошти, отримані в минулі періоди роботи підприємства;
 • емісійний дохід компанії;
 • найчастіше компанії використовують прибуток на виплату дивідендів, яка є чистим доходом за звітний період.

Додатково можуть застосовуватися засоби, що знаходяться в спеціальному фонді дивідендів компанії. Він створюється спеціально для таких цілей, коли відсутній прибуток, але на зборах приймається рішення про необхідність нарахування дивідендів.

Як переводяться кошти?

Процедура переказу коштів реалізується з допомогою правильного складання платіжного доручення. Воно представлено спеціальним розрахунковим документом, на підставі якого проводиться виплата дивідендів за рік чи інший період. Він використовується, щоб потрібна сума коштів була перерахована на рахунок акціонера в банку.

Платіжне доручення формується за спеціальною формою. При її заповненні вносяться такі відомості:

 • призначення платежу;
 • інформація про статус особи, яка займається складанням документа;
 • зазначається, яка сума переводиться;
 • наводяться відомості про розрахунковому рахунку, куди спрямовуються кошти;
 • в кінці ставиться дата формування і номер документа.

Процесом складання зазвичай займається бухгалтер підприємства. Не допускається наявність помилок у документації, так як за рахунок них кошти можуть переводитися не акціонеру, а сторонній одержувачу.

Що робити, якщо є один засновник?

Досить частою є ситуація, коли ТОВ відкривається однією людиною. При таких умовах виплата дивідендів єдиного засновнику проводиться на підставі самостійного прийняття рішення керівником.

Він визначає, яку кількість чистого доходу буде виплачено. Додатково складається графік виплат, терміни перерахування коштів та розмір дивідендів. Рішення неодмінно оформляється в письмовому вигляді з урахуванням вимог законів. Тільки після цього проводиться у встановлені терміни виплата дивідендів засновнику.

Можна користуватися нерозподіленим прибутком минулих років?

Нерідко акціонери приймають рішення не перераховувати дивідендні суми, тому отриманий прибуток призначається для збільшення капіталу підприємства. Це призводить до того, що залишається дохід у звітному періоді, яка не розподіляється між засновниками і не витрачається на якісь інші цілі.

Якщо не розподіляється прибуток протягом декількох років, то в будь-якому випадку виникне необхідність перераховувати дивіденди. При цьому допускається враховувати прибуток за минулі роки роботи. Виплачуватися кошти можуть не тільки щоквартально та щорічно, але і кожен місяць.

У законодавстві відсутні заборони на розподіл прибутку минулих періодів. Тому компанії можуть приймати таке рішення без залучення до відповідальності.

Які платяться податки засновниками?

Всі акціонери, які отримують дивіденди, повинні сплачувати з них податок. Це зумовлено тим, що отримані кошти є прибутком громадян, тому з них стандартно стягується ПДФО.

Якщо перераховуються дивіденди фізособами, то фірма виступає податковим агентом з ПДФО. Тому якщо планується виплата дивідендів, ПДФО повинен розраховуватися і сплачуватися компанією, а самі громадяни не зобов’язані виконувати розрахунки і перерахування. При цьому враховуються деякі особливості:

 • сама фірма при перерахуванні коштів засновникам зобов’язана утримувати прибутковий податок, після чого він сплачується в державний бюджет;
 • обчислюється збір щодо кожної виплати, призначеної окремо для конкретного фізособи;
 • не потрібно зменшувати розмір ПДФО на вирахування;
 • на кожне перерахування формується довідка 2-ПДФО, що передається в ФНС до квітня наступного року;
 • не оподатковуються дивіденди страховими внесками, тому не потрібно перераховувати кошти в ФСС або ПФ.

Труднощі у бухгалтерів можуть виникнути при правильному розрахунку податку на прибуток. При визначенні даного збору не включаються до складу прибутку дивіденди, що залишилися незатребуваними акціонерами. Тому вони відновлюються у вигляді доходів, але при цьому не можуть причисляться до доходів, що становить податкову базу по податку на прибуток. Цей факт зазначається у ст. 251 НК.

Якщо перераховуються дивіденди компаніям, то податок на прибуток з цих виплат розраховується на підставі стандартних ставок. Для підприємств, які є резидентами РФ, використовується ставка в 15%, а для нерезидентів – 30%. Податкові платежі повинні проводитися не пізніше дня, коли були отримані гроші на перерахування з каси або в день переказу коштів на підставі платіжного доручення.

Висновок

Для кожного бухгалтера виплата дивідендів – це досить специфічний процес, що вимагає добре розбиратися в податковому законодавстві. Не завжди засновники приймають рішення щодо необхідності такого дії, так як нерідко у фірми є куди більш важливі напрями, куди треба перерозподілити кошти. Наприклад, треба брати участь в інвестиційному проекті або розширювати виробництво.

Таким чином, дивіденди виплачуються довірителю у правильній послідовності дій. Для цього потрібно провести збори засновників, прийняти рішення, оформити необхідні документи, направити документацію бухгалтеру і правильно оформити перерахування коштів. Для цього може використовуватися не тільки залишилася від поточного періоду роботи прибуток, але і нерозподілений прибуток, що була в минулі періоди. Слід грамотно відображати процес правильними бухгалтерськими проводками, а також сплачувати ПДФО за всіх фізосіб, які отримали кошти у вигляді дивідендів. Порушення в правилах перерахування дивідендів є підставою для залучення фірми до відповідальності.