Градація – це… Значення і походження слова

Звичайно, мало людей можуть похвалитися тим, що вони знають значення всіх слів у мові. До того ж багато з них можуть мати кілька значень. Для того щоб розібратися в цьому, існують словники. Вони ж, до речі, допомагають розширити кругозір.

У статті спробуємо розглянути значення слова «градація». Як відомо, воно використовується в різних областях, найчастіше зустрічається в літературі, мистецтві, товарознавстві і логістики.

Походження терміна і його застосування в художній літературі

Градація – це художній засіб для посилення образності мови, своєрідний стилістичний прийом, побудований на поступове посилення значущості дії чи висловлювання.

Слово має латинські корені і перевести як «поступове підвищення». Спільнокореневим словом є «градус», що означає зміну на одну сходинку, тобто підвищення або пониження.

Цікаве:  Іменники, що мають тільки форму однини. Що слід про них знати?

Градація часто зустрічається в поезії: мова стає експресивніше і виразніше. Вона виражена повторами, що дозволяє акцентувати увагу читача на значимих діях для оповідання.

Зростаючу градацію називають клімаксом, а убуваючу – антиклимакс. Наростання найчастіше зустрічається в поезії. Яскравим прикладом можуть слугувати твори А. С. Пушкіна. А убуваючу градацію можна зустріти в любовній ліриці: вона дає можливість продемонструвати всю глибину переживань ліричного героя. За допомогою цього стилістичного прийому твір стає виразним і експресивним.