Градація – це… Значення і походження слова

Звичайно, мало людей можуть похвалитися тим, що вони знають значення всіх слів у мові. До того ж багато з них можуть мати кілька значень. Для того щоб розібратися в цьому, існують словники. Вони ж, до речі, допомагають розширити кругозір.

У статті спробуємо розглянути значення слова «градація». Як відомо, воно використовується в різних областях, найчастіше зустрічається в літературі, мистецтві, товарознавстві і логістики.

Походження терміна і його застосування в художній літературі

Градація – це художній засіб для посилення образності мови, своєрідний стилістичний прийом, побудований на поступове посилення значущості дії чи висловлювання.

Слово має латинські корені і перевести як «поступове підвищення». Спільнокореневим словом є «градус», що означає зміну на одну сходинку, тобто підвищення або пониження.

Градація часто зустрічається в поезії: мова стає експресивніше і виразніше. Вона виражена повторами, що дозволяє акцентувати увагу читача на значимих діях для оповідання.

Зростаючу градацію називають клімаксом, а убуваючу – антиклимакс. Наростання найчастіше зустрічається в поезії. Яскравим прикладом можуть слугувати твори А. С. Пушкіна. А убуваючу градацію можна зустріти в любовній ліриці: вона дає можливість продемонструвати всю глибину переживань ліричного героя. За допомогою цього стилістичного прийому твір стає виразним і експресивним.

У мистецтві

В області мистецтва градація – це плавний перехід від більш темних відтінків до менш насиченим. За допомогою такого прийому картини набувають глибину і соковитість. Градацію можна робити не тільки на чорно-білих відтінках, але і на інших кольорах. Зовсім необов’язково використовувати тони одного спектру. Прикладом такої градації є веселка.

Переходи між відтінками можуть бути яскраво вираженими, так і більш плавними. Застосування градації дозволяє використовувати велику кількість різноманітних квітів, щоб зробити твір мистецтва об’ємним і яскравим.

Значення в торгівлі і логістики

Градація – це важливий критерій у галузі товарознавства та логістики. Вона покликана позначати якісні характеристики товару. Визначення градації продукції – це невідповідність товару за певними параметрами.

Товари бувають першої, другої і третьої градації.

Перша – це вироби, які повністю відповідають всім вимогам та стандартам якості.

Друга – це ті продукти, які потрібно швидше реалізувати. Тому їх продають зі знижкою.

Третя ступінь – це товари, які утилізовані у відповідності з усіма вимогами.

З-за великої кількості значень, підібрати синоніми до слова «градація» зовсім неважко. Це фігура мови або послідовність, чергування, ступінчастість.

Правильне використання градації як стилістичного прийому, дозволяє зробити твір цікавіше і виразніше. А правильне вживання слова в мові дозволить продемонструвати освіченість і начитаність, багатство словникового запасу.

Градація – це не просто художній прийом, це спосіб впливу на людей, з допомогою залучення уваги до важливих речей.