Інноваційний менеджмент: сутність, організація, розвиток, методи, цілі і завдання

В сучасних умовах бізнес повинен контролюватися професійними менеджерами, які здатні розробити інноваційні підходи до створення свого продукту. Менеджмент має безліч напрямків і функцій. Це може бути і контроль за фінансовою діяльністю, та розробка проектів, та затвердження стратегій, але у всіх випадках управління бізнесом має прагнути до створення такого плану, який дозволив би підприємцю досягти своїх цілей і розширити свою справу.

Місце інноваційного менеджменту в бізнесі

Хороший менеджер думає над тим, як вирішити завдання, що стоять перед організацією, найбільш ефективно. Тут рішення можна прийняти на свій розсуд, проте від цього буде залежати кінцевий результат. Керівник повинен вибрати, який з стратегій йому дотримуватися.

В цей момент на допомогу приходить історія.

З моменту зародження поняття менеджменту і його теоретичних шкіл в бізнесі спостерігалася наступна тенденція: будь-успішний підприємець домагався успішності за рахунок того, що випускав такий товар, який до нього ще ніхто не пропонував. Це винятковий і унікальний продукт, вирішальний людські проблеми і дає привід для наслідування. Такі фактори робили підприємця винятковим монополістом у своїй справі.

Діяльність щодо впровадження нових продуктів отримала назву «інноваційний менеджмент». Надалі інновації визначали стратегічний менеджмент фірми, оскільки дивилися в майбутнє. Самим яскравим історичним прикладом інноваційного менеджменту є організаційна середовище під управлінням Генрі Форда, в якій вдалося створити перше в світі автоматизоване виробництво автомобілів.

Компетенції менеджера при розробці стратегії

Інноваційний менеджмент вимагає компетентного підходу. Якщо створюється новий продукт або нова послуга, то потрібно вміти правильно її запропонувати, щоб мати попит. Останній формується з факторів, які безпосередньо належать до необхідним від менеджера навичкам, які він повинен проявити у процесі організації інноваційного менеджменту.

При формуванні ідей керівник зобов’язаний враховувати конкуренцію, ступінь необхідності даного товару/послуги у суспільстві, обсяг ринку, ступінь ризику, величину інвестицій і потенційного прибутку. Це відноситься до так званого процесу фільтрації ідей, при якому компанія повинна прибрати непотрібне і залишити все найнеобхідніше.

Коротка історія

XX століття – період, в якому почався розвиток інноваційного менеджменту. Етапів його формування було не так багато, але всі вони робили неймовірний крок до прогресу і всього за століття перетворилися в цілу науку про те, як зробити суспільство кращим, а бізнес прибутковіше. До цих етапів належать:

  • Епоха масового виробництва, коли ринок ще не насичений різними товарами (перша третина XX століття).
  • Епоха масового збуту, концепція якої була спрямована на оздоровлення економіки США після Великої депресії (тривала до середини XX століття).
  • Постіндустріальна епоха, що зародилася разом з наукою та інформаційними технологіями (бере початок у другій половині XX століття і триває досі).

У постіндустріальному світі остаточно зміцнилися завдання інноваційного менеджменту, що потребують новизни і унікальності. У результаті до початку XXI століття світові ринки були заповнені продуктами, про які ще якихось 50-70 років тому ніхто і мріяти не міг. З тих пір в бізнес-середовищі вкоренилося велика кількість інноваційних стратегій, якими сьогодні користуються багато компаній. З початку XX століття в Америці було створено безліч шкіл управління, у витоків яких стояли такі відомі вчені і мислителі, як Ф. Герцберг, А. Маслоу, Ф. Тейлор та інші засновники наукових теорій менеджменту. Саме в цей час була вперше відмічена важливість психологічного і соціального чинника в житті суспільства, що підштовхнуло бізнес до створення чогось нового.

Функції процесу інноваційних розробок

Теорія управління організацією виділяє кілька груп функцій інноваційного менеджменту. Вони також являють собою певні етапи розвитку інноваційного продукту. Спочатку йде прогнозування ризиків і переваг. Потім у справу вступає функція планування, яка вже безпосередньо лежить в основі плану розробки, впровадження і поширення запланованої інновації. Серед функцій є такі важливі, як аналіз мікро – та макросередовища, що виконується в процесі роботи, прийняття управлінського рішення, мотивація персоналу та контроль за ходом впровадження нововведення. Тільки тоді, коли управлінський процес протікає правильно, компаніям вдається досягти успіху. Цілі інноваційного менеджменту нічим не відрізняються від інших його видів, але саме при інноваційному підході вони найбільш досяжні, як вважали всі, хто підтримував цю теорію.

Стратегії НДДКР (науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок)

Ключовим фактором при управлінні нововведеннями в бізнесі є правильний розподіл пріоритетів серед ідей. Задумки управлінця повинні відповідати реальності, здоровому глузду і принципом рентабельності. У підсумку відбираються саме ті ідеї, які максимально відповідають цим пріоритетам. На практиці в компанії є обмежена кількість коштів, які просто не можна розтратити в нікуди.

Стратегії бувають:

  • захисні, направлені на зменшення витрат;
  • наступальні, які передбачають збільшення обсягу випуску;
  • поглинаючі, роблять акцент на бізнес-відносинах;
  • інноваційні, пов’язані з новинками;
  • розбійницькі, неконтрольовано конкуруючі;
  • кооперативні;
  • залучення нових фахівців.

Життєвий цикл новинки

Після того, як новинка була виведена на ринок, компанія переживе весь її життєвий цикл. Не можна забувати, що ніщо не вічне і будь-яка новинка, випущена на загальне користування, переживе пік своєї популярності і поступово піде з моди.

Спочатку новий продукт переживає етап зародження, коли він тільки виводиться на ринок і ще ніхто не знає про нього. На цьому етапі насамперед важлива реклама і якість самого товару. Він повинен зарекомендувати себе. Потім, за умови успіху на попередньому етапі, починається час росту, коли нововведення входить в моду і набуває популярності. Після цього настає етап зрілості. В цій точці продукт знаходиться на піку своєї слави, користується популярністю і приносить компанії успіх і хороший дохід. В кінці життєвого циклу настає момент, коли новинка вже такою не є і поступово виходить з моди. В деяких випадках вона може продовжувати користуватися високою популярністю у клієнтів. Однак це відбувається тоді, коли продукт дійсно був настільки інноваційним, що змінив життя суспільства і люди звикли до нього.

В інших випадках інновація та дохід від неї терплять занепад, і незабаром компанії потрібно розробляти нові стратегії.

Фінансова оцінка

Досвідчені менеджери розраховують економічну вигоду від своєї інновації. Існує безліч способів і формул. Так як інноваційний менеджмент щільно пов’язаний з інвестиційним, то спочатку доводиться розраховувати процентні ставки по позиках, які можуть бути залучені для створення проекту. Перш ніж інвестор зробить вкладення в майбутній проект, він прораховує його майбутню вартість за спеціальним економічним формулами, а потім приймає рішення про інвестиції.

Аналіз ризиків

Шанс виникнення технічних, фінансових, проектних, функціональних або політичних ризиків досить високий. Будь-які методи інноваційного менеджменту включають в себе аналіз потенційно можливих ризиків. Може трапитися все що завгодно, від безвідповідальності персоналу до технічних поломок або юридичних неприємностей, що різко скорочує ймовірність успіху.

Талант управлінця – це сукупність розважливості, обізнаності та креативу. Інноваційний менеджмент тримається на тому, що професіонали дивляться в майбутнє і роблять свою справу з далеким розрахунком.

Інноваційний маркетинг

Компанія, яка випливає маркетинговим принципам філософії, набагато рідше програє у сфері інновацій, ніж ті фірми, які випускають новий продукт на ринок у стані повної невизначеності. Досвідчені бізнесмени вивчають конкурентний ринок і, виходячи з отриманої інформації, розробляють тактичні і стратегічні маркетингові плани.

Тут може бути все що завгодно. Компанії намагаються перевершити своїх конкурентів шляхом пом’якшення цінової політики, збільшення кількості ресурсів, створення унікальної реклами і т. д. і т. п.

Складові інноваційного проекту

Сутність інноваційного менеджменту – унікальний проект, який може вивести організацію в лідери. Його елементами є всі найважливіші деталі, з яких він складається. У проекту повинна бути мета, яка, в свою чергу, ділиться на перелік заздалегідь складених задач, здатних привести до неї. Проект має свій життєвий цикл, комплекс дій по його реалізації та перелік кількісних показників, які визначають його рівень.

Важливо й те, що у проекту обов’язково є учасники. В якості необхідних постають замовник і виконавець. Замовник – головний користувач результатів проекту, виконавець же є особою, яка працює за договором з замовником. У проекту також є інвестори, які забезпечують новинку фінансовими засобами, проектувальники, які викладають продукт в теорії, і постачальники надають ресурси. Роботу над інновацією забезпечують керівники, учасники наукової ради і зовнішні структури, які можуть бути зацікавлені у створенні продукту. Ці структури можуть бути як приватними, так і державними, вони можуть постати в образі інвесторів, якщо це необхідно. Це відбувається тоді, коли великим організаціям потрібна якась технологія або інноваційний продукт. Така компанія буде готова підтримати нову бізнес-ідею.