Класифікація професій за різними критеріями

Як свідчить дитяча приказка: “Всі професії потрібні, всі професії важливі”. Безумовно, це правда. Складно уявити життя сучасної людини без роботи в якій-небудь професії. Навіть начебто сама марна робота вносить величезний вклад у життя кожного з нас. Яка є класифікація професій?

Загальне поняття

Класифікація – це осмислене поділ тих чи інших речей на групи і види за певними ознаками. Поняття “професія” і “класифікація професій” тісно пов’язані між собою. Професія – це вид діяльності людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних знань, а також умінь і навичок, набутих у результаті навчання та практичних занять. В залежності від роду діяльності, професії піддаються угруповання. Також велику роль у поділі має класифікація професій за предметом праці. Це питання буде детально розглянуто в даній статті.

Цікаве:  Посадова інструкція юриста: особливості, обовязки та вимоги