Класифікація професій за різними критеріями

Як свідчить дитяча приказка: “Всі професії потрібні, всі професії важливі”. Безумовно, це правда. Складно уявити життя сучасної людини без роботи в якій-небудь професії. Навіть начебто сама марна робота вносить величезний вклад у життя кожного з нас. Яка є класифікація професій?

Загальне поняття

Класифікація – це осмислене поділ тих чи інших речей на групи і види за певними ознаками. Поняття “професія” і “класифікація професій” тісно пов’язані між собою. Професія – це вид діяльності людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних знань, а також умінь і навичок, набутих у результаті навчання та практичних занять. В залежності від роду діяльності, професії піддаються угруповання. Також велику роль у поділі має класифікація професій за предметом праці. Це питання буде детально розглянуто в даній статті.

Види класифікації робочих професій

Світ професій різноманітний, в ньому присутні більше семи тисяч найменувань. В 1957 році була прийнята Міжнародна стандартна класифікація професій (МСКП), створена об’єднаними зусиллями представників ЮНЕСКО, ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це – вид поділу професій на групи. Сам процес поділу на групи може проходити різним шляхом, в залежності від ознаки, взятого за основу. Це може бути класифікація:

 • По першій букві назви виду діяльності (в алфавітному порядку наприклад).
 • За характером праці (інтелектуального чи фізичній).
 • По галузі господарства (промисловість, наука, будівництво, тваринництво і рослинництво, лісове господарство, транспорт і зв’язок, охорона здоров’я, управління, торгівля і так далі).
 • За ознакою матеріального виробництва (наприклад, сільське господарство, промисловість, лісове господарство, будівництво і так далі. Немає матеріального виробництва у охорони здоров’я, науки, торгівлі, засобів масової інформації тощо).
 • За рівнем і характером необхідної кваліфікації: висококваліфіковані (фінансовий аудитор, хімік, брокер, інженер та інші); кваліфіковані (страховий працівник, кадровики, адміністратор, оцінювач, технолог та інші); малокваліфіковані (листоноша, працівник магазину і так далі); некваліфіковані (двірник, вуличний торговець, прибиральник, кур’єр та інші).

У всьому є свої недоліки

Кожна вищезгадана класифікація професій має свої недоліки.

Перший варіант незручний тим, що сфер діяльності дуже багато (близько семи тисяч), і кожну розподілити в алфавітному порядку буде складно, і в результаті вийде неймовірно величезний список.

Недолік другого способу полягає в тому, що при перерахуванні автоматично стираються межі розумової і фізичної праці.

Третій спосіб має два недоліки:

1. Є професії, які належать до декількох галузей господарства (наприклад, слюсар. Сфера діяльності поширена в декількох галузях народного господарства).

2. Неточність, так як деякі види діяльності проникають в інші сфери (наприклад, шкільна медсестра, співробітник галузі охорони здоров’я, але при цьому працює в науковій сфері діяльності).

З четвертим способом також можна посперечатися. До виробництва має відношення кожна професія, тільки в одному випадку це матеріальні речі (наприклад, сфера промисловості, будівництва), а в іншому випадку це невідчутні цінності (наприклад, наука, засоби масової інформації). Незалежно від того, чи можна “помацати” те, що виробляється, кожна сфера діяльності важлива для людства.

У п’ятому випадку також є свої нюанси. Нерідко зустрічається така ситуація, коли людина – на всі руки майстер, і дійсно якісно робить свою роботу, але його не можуть прийняти в штат, тому що немає документа про освіту. В той же час приходить дипломований спеціаліст, який насправді нічого не вміє.

Розподіл професій за трудовими умовами

Також існує класифікація професій за умовами праці. Вона включає в себе чотири види:

 • Мікроклімат побутового типу. Це та професія, працівники якої працюють у приміщеннях, у звичних умовах (або офісна робота). Наприклад, програміст, бухгалтер, лікар, вчитель та інші.
 • Робота на відкритому повітрі. Основну частину часу працівник проводить на свіжому повітрі, а не в приміщенні. Наприклад, торговий представник, листоноша, двірник, лісник та інші.
 • Невеликі замкнуті простору, кабіни. Основний час у працівника проходить в маленькому приміщенні. Наприклад, водій, консьєрж, оператор і так далі.
 • Незвичайні умови праці. Під незвичайними умовами праці розуміється підземна робота, робота у водних умовах або на великій висоті. Наприклад, шахтар, промисловий альпініст, гірський рятувальник, водолаз та інші.
 • У будь-якому випадку, в залежності від того, як потрібно зробити класифікацію видів професій, вибирається будь вищезгаданий спосіб. Але про це по порядку.

  Психологічна класифікація професій

  Якими вони бувають? Крім перерахованих вище варіантів класифікацій професій є ще спосіб психологічного поділу на групи. Поділ видів діяльності на групи за психологічним принципом призначене для профорієнтаційної роботи. Такий вид розподілу важливий для теорії психології праці, а також для розуміння ролі психологічних чинників в тому або іншому вигляді праці.

  Психологічний аналіз трудової діяльності в будь-якій професії є невід’ємною частиною і первинним етапом роботи в галузі психології праці. Аналіз виступає в ролі основи, на якій будується будь-яке подальше дослідження.

  Різноманіття професій ставить перед психологією праці завдання класифікації професій, виявлення спільних рис та відмінностей між професіями і видами діяльності. Психологічне вивчення певних видів трудової діяльності називається описом професій (профессиографией), а отриманий результат – професіограмою. У професіограму входить цілий ряд характеристик, що стосуються видів праці: технічні та економічні, соціальні, психологічні, а також гігієнічні умови праці. На отриманий результат впливає сукупність особливостей особистості і психічних процесів, які активізуються при певному виді праці.

  Поняття професійно важливих ознак

  Професійно важливі якості являють собою окремі риси характеру та особистості людини, психічні та фізичні якості, що відповідають вимогам до особистості, яка обіймає ту або іншу посаду в професії.

  До важливим ознаками професіонала відноситься п’ять пунктів:

 • Ставлення до професії, праці, інтереси, що стосуються даної області діяльності.
 • Моральний образ людини як частини колективу.
 • Дієздатність, що стосується певної посади (гнучкість розуму, кмітливість, вміння саморозвиватися – інтелектуальної сфери діяльності; фізіологічна розвиненість, витривалість – для фізичної праці).
 • Одиничні, приватні, спеціальні здібності, якщо такі необхідні для необхідної посади або професії в цілому.

 • Знання, уміння, навички і досвід роботи на аналогічній посаді.
 • Новий вид класифікації професій

  Клімов Євген Олександрович, академік, фахівець з психології праці, професор психологічних наук, зробив безліч відкриттів в галузі психології і не залишив без уваги психологію праці. У 1970 році він запатентував свою класифікацію професій за предметом праці, якою користуються і донині. Його суб’єктно-діяльнісна концепція професійної праці є обширною і захоплює практично всі професії, поділяючи їх на певні групи. Як стверджує сам Клімов, кожна людина здатна знайти ту професію, в якій йому буде комфортно, а трудова діяльність буде приносити задоволення. З концепцією Климова можна скласти приблизну формулу бажаної професії, а також визначити роботу своєї мрії.

  Розподіл професій Клімова

  Правильне складання і подальше користування професіограмами передбачає певні знання в використанні класифікації. Найбільш поширеною для профорієнтації є класифікація професій за Клімовим. Відповідно з об’єктом праці виділяють п’ять типів.

  «Людина – Природа»

  До цього типу належать люди, чия трудова діяльність пов’язана з тваринним і рослинним світом, а також мікроорганізмами й умовами їхнього існування. Працівнику цієї професії світ бачиться з боку біологічного розвитку, нововведень і втрат у цій галузі. Представники професій даного типу вміють створювати і коригувати умови життя і розвитку живих організмів, при цьому застосовуючи різноманітні технічні засоби. Якщо брати до уваги сільське господарство, то не всі глибинки оснащені необхідною технікою, тому фізична праця в цій сфері теж має місце. А також не варто недооцінювати інтелектуальний аспект даної класифікації професій. Оскільки умови праці є нестандартними, часто доводиться помічати самі малопомітні, але дуже важливі зміни у живих організмів. Вимоги до працівника цієї структури також нестандартні: від особливих навичок (наприклад, малювання, щоб можна було зафіксувати те, що видно під мікроскопом) до керування технікою. Що стосується професійних якостей, то працівник повинен любити природу, володіти наполегливістю у досягненнях цілей, творчим мисленням і терпінням. До професій сфери «Людина – Природа» належать: ветеринар, агроном, біолог, бджоляр і багато інших.

  «Людина—Техніка»

  До цього типу відносяться види діяльності, пов’язані з ремонтом і обслуговуванням технічних пристроїв та їх експлуатацією, а також створення, монтаж, складання, проектування і конструювання пристроїв і технічних систем, окремих частин механізму. Спостережливість, гострий слух і зір відносяться до основних професійних якостей працівника даної сфери. Також для успішної роботи необхідні точні і високі знання в технічній сфері. До професій типу «Людина—Техніка» відносяться слюсар, ремонтник, водій, технік та інші.

  «Людина – Знакова система»

  Об’єктом праці даного типу класифікації є символи – цифри, формули, усна і письмова мова, малюнки, креслення, карти і так далі. Основою робочої діяльності є інтелектуальний труд, за допомогою якого відбувається створення всіляких систем знаків. Професійними якостями працівника даного типу професії є посидючість, уважність, вміння тривало зосередитися, любов до одиночній роботі. До професій типу «Людина – Знакова система» відносяться програміст, системний адміністратор, бухгалтер, стенографіст, радист, кресляр, закрійник, редактор та інші.

  «Людина — Художній образ»

  Об’єктами праці працівників даної сфери є художні образи, що формуються в літературі, образотворчому мистецтві, музиці і акторській майстерності. Цілі даної професії – створення краси, привнесення гармонії в навколишній світ, збереження культурної спадщини людства і створення естетики. Професіонал у цій сфері повинен володіти безсумнівним вродженим талантом, любов’ю до краси і мистецтва, художнім смаком і багатою уявою. До професій типу «Людина — Художній образ» відносяться актор, фотограф, художник, журналіст і навіть ювелір.

  «Людина — Людина»

  Працівники цього типу професії працюють безпосередньо з людьми. Основним завданням є взаємодія з людьми або обслуговування інших людей. Певні типи професій пов’язані між собою суттю роботи, хоча сама трудова діяльність абсолютно різна. Метою роботи цієї класифікації професій може стати лікування, навчання, управління, інформування і т. д. Професійні якості, якими повинен володіти працівник – це комунікабельність і культура спілкування, розуміння настрою людини і його потреби, розвинена пізнавальна діяльність, дружелюбність, уміння слухати і стресостійкість. До професій типу «людина — Людина» відносяться вчитель, міліціонер, лікар, продавець, працівник у сфері надання послуг, страховий агент і багато інші.

  До вибору майбутньої професії потрібно ставитися вкрай серйозно. Без любові до роботи пропаде любов до життя. При виборі професії типу за класифікацією можна зрозуміти, що саме потрібно вам.