Томас Гоббс, Левіафан: короткий зміст по главам і основні ідеї твори, присвячені проблемам держави

Короткий зміст “Левіафана” Гоббс допоможе вам досконально дізнатися, що хотів сказати автор у своєму творі. Це знаменитий праця англійського філософа, який був ним написаний в XVII столітті і вперше опублікований у 1651 році. В основному він присвячений проблемам держави.

Хто такий Левіафан

Перш ніж дізнатися короткий зміст “Левіафана” Гоббс, варто розібратися, хто такий цей персонаж, який послужив назвою трактату британського філософа.

Так звали відоме біблійне чудовисько, яке зображувалося як сила природи, здатна принизити людину і його значення у навколишньому світі. Цей символічний образ Гоббс використовував для опису сили і могутності державної машини.

Розробляючи свою теорію виникнення та походження держави, філософ ґрунтувався на постулаті про природний стан людей, який звучить: “Війна всіх проти всіх”. У той же час Гобс розвивав ідею, згідно з якою, кожна людина є вовком іншому.

Англійський філософ

Сам Гоббс з’явився на світ в невеликому містечку Вестпорт, розташованому в південній частині Англії. Вже до 1608 році він стає випускником Оксфордського університету, в якому отримує блискучу класичну освіту. У той же час філософ надходить на службу до герцогам Девонширским, на якій залишається впродовж майже 70 років, за винятком невеликої перерви, коли він працює секретарем у Френсіса Бекона.

Протягом 25 років Гоббс відправляється в три досить тривалих подорожі, дослідивши практично всю континентальну Європу. Він серйозно захоплюється так званої натуральної філософією, продовжуючи при цьому займатися політикою і етикою. На кінець 30-х років пише філософську трилогію, яка складається з книг “Про тілі”, “Про людину” та “Про громадянина”.

Притулок у Франції

У середині XVII століття в Англії кипить бурхливе політичне життя, філософ змушений шукати притулок у Франції. Там він створює неофіційний університет, який складається з прихильників його ідей.

У 1642 році у світ виходить його праця “Про громадянина”, а в 1651-му найвідоміша книга Томаса Гоббса “Левіафан”, короткий зміст якої наведено в цій статті. У тому ж році філософ повертається в Англію, де дописує свою працю під назвою “Про тілі”. У 1658 році в світ виходить трактат, названий “Про людину”.

Багато праці філософа викликають критику з боку інших учених, суперечки з ними Гоббс веде практично до самої своєї смерті. В 1679 році Гоббс вмирає. До того моменту він служив в онуків перших герцога Девонширського.

Теорія влади

Ключові ідеї творів Гоббс полягали у спробі сформулювати загальну теорію влади, він взагалі став першим значущим філософом Нового часу, який глибоко цікавився політикою.

Цікаво, що практично всі свої твори він публікував, не дотримуючись логічного порядку, при цьому вони представляли собою складові загального задуму, який був ретельно і скрупульозно продуманий ще в 1630 році. Практично всі твори філософа можна укласти в єдину загальну систему, в якій кожна з них займає строго певне місце.

Через усі твори проходить тема, присвячена теорії влади. Цю проблему він розглядає під різними кутами зору: антропології, фізики і, природно, політики.

Визначення влади

Розмірковуючи про владу в книзі “Левіафан”, Гоббс користується паралельно двома поняттями. Примітно, що він вживає латинські терміни potentia і potestas. Між ними є певна відмінність. Перший передбачає влада як ефективний спосіб впливати на оточуючих і в теж час піддаватися йому. При цьому наголошується, що могутність може виявлятися в дії, коли результат залежить виключно від того, що відбувається навколо.

Термін potestas передбачає, що влада підпорядковується виключно закону, тобто мова йде про політичний вплив, який створюється штучно.

Цікаво, що для Гоббса сама влада, як поняття, що визначається одночасно як об’єкта, джерела і цілі пізнання.

А ось науку про владу філософ вважає наукою про людину, протиставляючи її науці про Бога. Один з постулатів британського вченого полягає в тому, що науку, присвячену влади, можливо створити тільки з головою занурюючись в людське суспільство. На цій основі передбачається будувати будь-яку політичну антропологію, яка зможе об’єднати усі галузі науки, переважно вивчаючи людини.

Структура трактату

“Левіафан” Гоббса, короткий зміст якого наведено в цій статті, це досить об’ємний і значний працю. Наприклад, у виданні французькою мовою, яка була дуже популярна в Європі, він займає 780 сторінок.

За структурою книга Томаса Гоббса “Левіафан” розбита на чотири частини, які випускалися як єдиним виданням, так і окремо одна від одної. Вони називалися “Про державу”, “Про людину”, “Царство тьми” і “Про християнському державі”.

“Про людину”

Перша частина “Левіафана” Гоббс, короткий зміст якого допоможе вам швидко підготуватися до іспиту або заліку, називається “Про людину”. Свій філософський трактат автор починає з дослідження відчуттів. Він описує їх з фізіологічної і фізичної точки зору, а після приділяє увагу психологічним аспектам.

За його оцінкою, зовнішній об’єкт викликає рух в органах почуттів, яка безпосередньо передається в мозок і серце. Відбувається це, як правило, безпосередньо через навколишнє середовище. Після цього рух починається в зворотному напрямку. Воно представляється людині якоїсь зовнішньою реальністю.

Томас Гоббс в “Левиафане” (короткий зміст по главам дозволяє добре орієнтуватися в цьому творі) робить спробу об’єднати між собою відразу три аспекти цього питання. Це суб’єктивне підтвердження почуття, механічне пояснення відчуття, а також пояснення виникає в цей момент сприйняття зовнішньої реальності.

У свідомості людини, як стверджує Гоббс, відчуття присутній у формі думки, образу і навіть примари. Примітно, що всі ці терміни філософ використовує як синоніми. При цьому людську розсудливість він пояснює фактом емпіричного очікування, який укорінюється в механізмі асоціацій. Як вважає Гоббс, розсудливість не схоже на науку, яка базується на точному розрахунку, використання мови виключно на рівні термінів і визначень.

Гоббс вважає, що наука – це і є побудова. В якості прикладу наводить геометрію, стверджуючи, що вона істинна по своїй суті, так як дослідники будує її з великої кількості різноманітних частин, використовуючи заздалегідь певні умовні позначення. Якщо ж користуватися геометричною моделлю стає неможливо, наука закінчується.

Пристрасті

У Гоббс в “Левиафане” (короткий зміст по главам дозволяє скласти повноцінне враження про твір) окрема глава присвячена людським пристрастям. Автор стверджує, що життя, по суті, є постійним рухом органів тіла, яке відбувається незалежно від бажання самої людини.

Це рух філософ протиставляє безпідставного і навіть хаотичного руху, переміщення з місця на місце. При цьому об’єкти індивід сприймає як руху серця, які можуть сприяти або, навпаки, протидіяти руху.

Радість, яку відчуває людина, є почуттям, коли сприймаються навколишні об’єкти відповідають органічного руху. Навпаки, незадоволеність виникає, коли між окремими елементами з’являється суперечність. Гоббс впевнений, що у зв’язку з цим огиду і потяг є непомітними для людини почуттями, які ведуть до уникнення і овладеванию.

Окремо міркує про знання Гоббс в “Левиафане” – короткий зміст книги допомагає скласти повноцінне враження з основних проблем, які порушує автор. Наприклад, він розрізняє історію, яку вважає знанням факту, і філософію, яка є послідовною залежністю одного факту від іншого.

У наступній главі він переходить до поняття могутності. Його Гоббс поділяє на інструментальне і природне. Окремо він розглядає людські манери у всьому їх розмаїтті. Він демонструє в людині невпинне і безперервне прагнення набувати як багато більше влади. Кінець цього може покласти тільки смерть.

Таке пояснення Гоббс знаходить для воєн. Він стверджує, що коли людина стає королем, отримує абсолютну владу, то йому все одно здається, що цього мало, так як з’являється ризик все втратити. З-за цього король постійно намагається примножити свої володіння, провокуючи новий війни.

Окремо Гоббс розглядає питання взаємини людини і релігії. Після цього філософ переходить до питань природних станів, законів природи, суспільних договорів і угод. Звідси він прокладає своєрідний логічний місток до тематики другої книги.

Гоббс стверджує, що люди постійно ведуть війну, в природному стані він допускає, що людина має право забрати життя будь-якого іншого індивідуума. На думку філософа, найсприятливіший час для укладення такого суспільного договору або угоди настає, коли цього явно вимагає розум.

“Про державу”

Теорія держави Томас Гоббс в “Левиафане” викладена досить докладно. Передбачається, що тільки на основі суспільного договору може з’явитися держава, організуватися суспільне життя. Цій темі цілком присвячена друга частина трактату.

Автор висуває ідею, згідно якої будь-яка партія стартує з демократії, при цьому теоретично допускає, що учасники, які уклали суспільний договір, можуть або розділяти владу, або передавати її верховному правителю або суверену. На його думку, саме монархія є найбільш мудрою формою правління. Такі основні ідеї Томаса Гоббса в “Левиафане”.

“Про християнському державі”

У передостанній частині трактату стверджується, що церковники повинні обов’язково підкорятися політичної влади. Гоббс доводить це на текстах Старого і Нового завітів.

Наприклад, філософ стверджує, що Ісус Христос не перешкоджав створенню Царства Божого.

“Царство темряви”

Заключна частина трактату є найкоротшою. В ній починається критика католицької церкви, яка, як вважає Гоббс, привласнила собі виняткове право втручатися в справи земних урядів і держав.