Види перекладу, структура і визначення

Поняття та види переведень – тема досить широка і цікава. Крім класифікації на усний та письмовий, вони відрізняються за жанром. Наприклад, художній, юридичний або науковий. Втім, переклад може здійснюватися не тільки по відношенню до листа або мови – даний термін застосовується і для деяких трудових процесів.

Визначення

Переклад – це діяльність по трансформації мови або тексту з однієї мови в інший. На сьогоднішній момент ця галузь лінгвістики відіграє важливу роль практично для всіх сфер життя суспільства.

Перекладацька діяльність є складним процесом. Необхідно розуміти особливості іноземної мови, щоб точно передати зміст оригіналу. Іноді практично неможливо підібрати слова для перекладу. Приміром, немає еквівалента термінам “перебудова” або “комуналка”, адже вони досить унікальні і специфічні. Дані слова відносяться до визначеного періоду в історії Росії, а саме до часів Радянського Союзу. Часто такі труднощі зустрічаються при художньому вигляді перекладу на російську або навпаки, з російської на будь-який інший мову.

Внаслідок цього виникає спірне питання: «Як краще працювати з оригіналом?» Варто перекладачам буквально переосмислювати текст, прозоро і до найдрібніших деталей? Чи все ж їм краще дотримуватися атмосфери твору / тексту як основного критерію? У вирішенні цих спорів можна орієнтуватися лише на встановлені стандарти та показники: точність і якість, передача сенсу.

Основні види і форми перекладу

Сучасна філологія іноземних мов розрізняє тексти за жанром, стилем та іншим категоріям, їх досить багато. Розглянемо найбільш поширені види. Класифікація переказів здійснюється:

 • за формою презентації: письмовий та усний;
 • за жанром: художній, технічний, юридичний, науковий;
 • за методами: машинний (автоматичний) та професійний (ручної).

Письмовий

Цей напрямок є одним з найбільш часто зустрічаються. Безліч бюро займаються письмовим видом перекладу з мови на мову, тобто з англійської на японську, з французької на естонська і так далі. Його ще називають зоровим. Чому ж? Матеріал спочатку сприймається візуально, а потім переводиться і фіксується на папері або в електронному вигляді.

При письмовій роботі з текстом можна і потрібно використовувати різні джерела. Вони допомагають підібрати більш точний еквівалент слів. Мабуть, це і є основним завданням перекладача – не просто механічно переробити, але і зробити зрозумілим для сприйняття. Тому для лінгвістів дуже важливо розібратися в термінології, розуміти предмет і суть оригінального тексту.

На допомогу перекладачам приходять:

 • словники – як електронні, так і в паперовому вигляді;
 • довідники;
 • програми для перекладу;
 • навички редагування та обробки матеріалу.

Використання додаткових джерел інформації дозволяє якісно трансформувати текст і зробити його найбільш еквівалентним оригіналу.

Усний

Якщо письмовий вид перекладу передбачає якийсь аналіз тексту, структурування, зіставлення елементів – загалом виконуватися без особливого поспіху, то усний потрібно “обробляти” моментально. Тому трансформація мови зазвичай не відрізняється точністю формулювань і вишуканістю фраз.

Крім вимоги відмінно володіти іноземною мовою на рівні носія), для усної форми потрібно мати якісь психологічні навички. Це вміння швидко реагувати, постійно бути в стані готовності. Адже всі обмежено тимчасовими рамками, і часу роздумувати практично немає. В короткий проміжок усний перекладач повинен чітко зрозуміти, про що йде мова, і швидко знайти необхідний еквівалент. Тому великі міжнародні інституції, такі як ООН, враховують це. Їх співробітники ніколи не працюють одночасно з вербальними і текстовими видами мовних “конвертацій”.

Що може допомогти при усній формі переказу? Насамперед це міміка, жести й інші зовнішні чинники. Багато в чому вони допомагають зрозуміти інформацію і швидко підвести синтаксичні зв’язки.

Підвиди усної форми

Серед вербальних або словесних форм перекладу виділяються:

 • послідовний;
 • синхронний.

Послідовне транслювання мови робиться у проміжок між паузами оратора. Зазвичай вона обмежена фрази або абзацу, тобто приблизно п’ятьма пропозиціями. Наприклад, оратор вимовляє фразу і робить паузу, під час якої перекладач здійснює інтерпретацію його промови.

Дана форма використовується для невеликих заходів, коли можна у відносно спокійній обстановці виголосити промову. Це можуть бути ділові зустрічі, переговори тет-а-тет. Перевагою даного типу перекладу є більш точне розуміння суті розмови.

Синхронна ж найбільш важка форма – як фізично, так і психологічно. Усний переклад і так є складною, що вимагає швидкої реакції діяльністю. Однак при синхронізованою мови треба говорити практично одночасно з оратором. Допустимий інтервал – не більше 2-4 секунд.

Для одночасної трансляції промови зазвичай використовується спеціальне обладнання і встановлюються звукоізоляційні кабінки, в яких сидять синхроністи. Такі форми перекладу застосовуються для великих заходів з чітко встановленим графіком, який не допускає відхилень. Синхроністів на них повинно бути не менше двох чи трьох.

В одночасної передачі голосу також широко застосовується техніка “нашіптування”. Як вона здійснюється? Перекладач в режимі реального часу, тобто відразу, передає учаснику заходу або зустрічі, що йому говорять. Це допомагає заощадити час і створює ефект прямого ведення діалогу.

З листа і на слух

Крім перерахованих форм, усний переклад може транслюватися з аркуша. Людина спочатку читає текст на іноземній мові, потім відразу переводить. Звичайно, це здійснюється без підготовки.

І навпаки – з інформації, сприйнятої на слух, перекладач занотовує почуте на лист або в блокнот. Даний вид більше використовується в якості вправи, наприклад, як усний диктант. В Єдиному державному іспиті з англійської є частина “Аудіювання”. Спочатку відтворюється запис, який потрібно прослухати. Потім учні відповідають на запитання по суті почутого матеріалу.

Художній

Переклад прози, поезії чи вірша відноситься до художнього. Можна сказати, це якесь мистецтво. Перекладач літературних творів повинен не тільки добре знати мову оригіналу, але і мати письменницький дар. Йому потрібно розуміти художній задум автора, щоб передати ідею і суть оригінального тексту.

В літературі основну роль відіграє естетична функція, а також завдання впливу на читачів. Художні тексти поділяються за жанрами: вірші, оповідання, повісті, романи. В кожному з них своя специфіка і особливості. Головне завдання перекладача в даній сфері – передати естетику твору, його атмосферу.

Технічний

Сьогодні безлічі компаній буває необхідний такий вид перекладу. Він вимагає обов’язкових навичок і знань галузі, і точність тут – дуже важливий фактор. Технічний текст – це, наприклад, інструкція з експлуатації, схеми, регламент установки труб, іншого промислового обладнання. Або дуже важливі документи у сфері інноваційних технологій, нафтової промисловості.

Якість технічно орієнтованого тексту є однією з ключових вимог. Перекладачам слід щільно працювати з додатковими джерелами інформації, мати сформовану базу даних за термінами і визначеннями. Технічне або інженерне освіту, крім філологічного, є хорошою перевагою. А нерідко і обов’язковою вимогою.

Що стосується стилістики та оформлення, основою технічного перекладу є точність передачі інформації. Тут не потрібно емоційність, як для художніх текстів. Конструкції технічної документації, як правило, структуровані, безособові, в них часто використовуються пасивні звороти.

Юридичний

Які критерії тут найбільш значущі? Текст повинен бути ясним і достовірним. Наслідки від неточної інтерпретації слів можуть бути дуже серйозними, аж до судових розглядів. Все, що відноситься до правової галузі знання, є об’єктом даного виду переведення: документи, договори, закони і так далі.

Юридична сфера має свою особливість. Вона полягає в тому, що в кожній країні документи робляться за різними шаблонами. Це обумовлено особливостями державного устрою, політичного режиму, культурою та звичаями.

Тексти правової галузі стандартизовані і мають чіткі формулювання. Наприклад, договори, угоди, сертифікати – всі вони робляться за певними типовими зразками. Дуже важливим реквізитом для роботи юристів-перекладачів є спеціальні словники, довідкові системи з нормативною базою. Дещо спрощує роботу з текстами у такій сфері є те, що термінологія документів буває досить однорідною та уніфікованою.

Науковий

Що відноситься до даного напрямку? Наука – це галузь життєдіяльності, яка відповідає за розвиток і інновації. До матеріалів для перекладу відносяться різні рецензії, праці вчених, дисертації, дипломні роботи та інше. Серед періодичних видань у даній сфері виділяються два підвиди:

 • науково-популярні видання;
 • орієнтовані на професійну аудиторію статті та журнали.

Дослідні матеріали характеризуються наявністю логічних зв’язків, аргументів, вони досить послідовні. Об’єктивний підхід є найбільш прийнятним для наукових текстів. Як правило, в основному вони бувають у письмовій формі. Адже доповіді, виступи, озвучені на зборах, конференціях і симпозіумах – це зазвичай заздалегідь підготовлений текст.

Цікаве:  Добре - це здорово і чудово!

Машинний

Машинний спосіб перекладу здійснюється за допомогою комп’ютерних програм. У більшості випадків тут застосовуються письмові форми введення текстів. Однак прогрес не стоїть на місці, і з розвитком інновацій впроваджуються і нові напрямки, наприклад голосовий переклад або з камери. Редактура матеріалу після машинного перекладу здійснюється самостійно.

Цей тип перетворення текстів з природного на вихідний мова є одним з найзручніших. Особливо якщо враховується пам’ять перекладених раніше слів. Це дозволяє швидше працювати з великим об’ємом інформації, в якій часто використовуються схожі терміни. Наприклад, робиться переклад статті про ділові збори. В контексті матеріалу, термін meeting означатиме “збори / зустріч”, а не “мітинг” або “зустрічає”. Програма це запам’ятовує, і надалі буде підставляти саме цей варіант слова.

Машинний переклад часто ототожнюється з автоматизованим. В принципі, це схожі процеси. Тим не менш автопереведення є більше допоміжним – комп’ютерна програма просто підказує способи інтерпретації слів. Він робиться на базі:

 • статистики;
 • граматики.

Переклад на підставі отриманих раніше даних – це популярні онлайн-програми. Вони використовуються повсюдно і вбудовані майже будь-якої пошукової системи: Google, Яндекс. Можна вибрати будь-який вид перекладу: англійська мова, російська і так далі. Варіацій багато. Граматичний підхід для перекладу використовується, наприклад, в програму PROMT.

Професійний

Даний вид перекладу, згідно з назвою, виробляється людиною, що володіє навичками та вміннями роботи з текстом іноземною мовою. Виконує фахівець повинен мати освіту в даній сфері. Професійна обробка тексту має свої плюси і недоліки.

Перевагою даного виду перекладу є високий рівень конфіденційності. Наприклад, при роботі з особистими документами, довідками, з комп’ютером немає гарантій, що інформація не буде передана третім особам. Також професійний переклад, безумовно, буде більш точним і коректним. Фахівець розуміє матеріал, враховує деталі і адаптує текст під читачів.

Недоліком є те, що вихідний текст буде сформований не відразу. Навіть самий швидкий і хороший перекладач не зможе за один день обробити об’ємний документ, що має припустимо, 20 сторінок складної технічної документації, без шкоди для якості матеріалу. Крім того, за роботу вони стягують певну плату, нерідко досить солідну. Слід врахувати, що, оформляючи замовлення на кваліфікований переклад, замовник оплачує не просто машинальное зіставлення слів з попередником, але і подальшу редактуру.

Медичний

Одним з найбільш затребуваних є переклад документації медичного характеру. Що до цього відноситься? Це спеціалізована література, в якій розглядаються питання здоров’я людей: різні довідки, картки пацієнтів, інструкції до лікарських препаратів, висновки комісій та багато іншого.

Найбільш значущими показниками при перекладі медичних текстів є, звичайно ж, конфіденційність і точність. Фахівець цієї сфери повинен знати показники маси та об’єму, вміти їх конвертувати. Наприклад, якщо виникне необхідність адаптувати дозування іноземних ліків під місцеві одиниці вимірювання.

Інформативний, або резюмирующий

Даний процес переробки зарубіжного тексту – найбільш складний і витратний за часом. Перекладачеві необхідно зробити якийсь резюмирующий текст після вивчення оригіналу, його переказ. Щоб сформувати коротке резюме, доводиться читати весь матеріал, нерідко досить об’ємний. Це може бути багаторічну працю вченого або багатосторінковий роман-автобіографія.

Перекладач формує коротке зведення про зміст тексту, попередньо вивчивши його. На скільки необхідно скоротити матеріал, вказує замовник. Візьмемо, наприклад, заявку на резюме праці філософа Стародавнього Риму обсягом понад 800 сторінок. Написати потрібно короткий зміст на 250 сторінок.

Щоб скоротити текст більш ніж у три рази, недостатньо просто переробити фрази. Тут необхідно аналітичне мислення, вміння робити власні висновки, орієнтуючись при цьому на справжній матеріал. Дана діяльність може вимагати великої кількості зусиль і колосальних витрат часу.

Обробка

В ході перекладу отриманий текст не завжди виходить ідеально. Часто після відправки готового матеріалу замовник може не прийняти роботу. Тексти можуть перевірятися також експертами в галузі лінгвістики і філології. Деякі можуть критикувати, наприклад, занадто буквальну передачу сенсу, або навпаки, неточність перекладу.

В ході стилістичної обробки замовники можуть попросити підкоригувати матеріал, прибрати зайві фрази або розбавити їх. Якщо текст, наприклад, документальний, можуть попросити виключити неформальні фрази. Цей процес називається літературною обробкою.

Перекладач створює єдиний стиль, вибудовуючи логічні зв’язки у тексті. У результаті повинна вийде якісний, добре передає зміст оригіналу матеріал. А як же бути, якщо якесь слово не можна перекласти? Розглянемо це питання далі.

Запозичення

У процесі перекладу часто можуть траплятися специфічні терміни. Іноді іноземні слова не трансформуються, а звучать ідентично оригіналу. Запозичення сприяють розвитку лексикології, так як вони формують нові терміни і поняття. В залежності від мови-донора, вони можуть називатися галлицизмами (з французької), германизмами (з німецької) і так далі.

Візьмемо галузь спорту. Словник любителів цієї сфери діяльності практично повністю складається із запозичень. Приміром, ось кілька термінів на тему спорту – видів з перекладом англійською мовою:

 • бадмінтон – badminton;
 • бобслей – bobsleigh;
 • бейсбол – baseball;
 • велосипедна їзда – cycling;
 • гольф – golf;
 • дзюдо – judo;
 • крикет – cricket;
 • плавання – swimming;
 • вітрильний спорт – sailing.

В наведеному вище списку наочно показано, як багато в цій галузі перейнятих слів. Більшість зазначених видів спорту в перекладі з англійської мови не змінюються, тобто вимовляються однаково: бобслей, гольф, крикет. Тим не менш cycling, наприклад, російською означає їзду на велосипеді, а swimming – це плавання.

Взагалі, англійська є одним з найбільш поширених і затребуваних для перекладу мов. Адже на ньому говорить практично чверть населення Землі. Багато запозичені звідти слова, такі як бестселер, гламур, джинси, логін, імпічмент, ноутбук є невід’ємною частиною повсякденної мови.

Які види перекладу ще бувають?

Застосування даного слова не обмежується тільки лінгвістикою. Вивчаючи переклад, можна відзначити, що даний термін застосовується у різних сферах діяльності. Вирішуючи кадрові питання, керівники часто з ним стикаються. У відповідності з законодавством Росії, в галузі зайнятості та праці також використовується поняття і видів перекладу. На роботі переведення може бути:

 • постійним;
 • тимчасовим.

Як правило, роботодавець може остаточно міняти трудові функції співробітників тільки з їхньої письмової згоди. Зазвичай воно подається у формі заяви. Постійним називається переклад, якщо працівник призначається на іншу посаду в межах однієї організації. Або у випадках, коли він продовжує виконувати свої трудові зобов’язання, але вже в іншій місцевості.

Також постійним є переклад, коли людина переходить в іншу установу. Особливістю такого виду є те, що роботодавець повинен дати згоду на це. Якщо воно не досягнуто, працівник може звільнитися за власним бажанням і оформитися в іншій організації. Однак це вже не буде вважатися переведенням.

Які ж переміщення відносять до тимчасовим? У відповідності з російським трудовим кодексом, працівник може на деякий термін бути призначеним на іншу посаду або бути відстороненим від неї. Такі випадки бувають, наприклад, за форс-мажорів – аварії на виробництві або стихійних лихах.

Тимчасове робоче місце може надаватися у разі відсутності основного працівника. Наприклад, в період декретної відпустки. Строкові трудові договори також відносяться до категорії тимчасових перекладів, так як вони укладаються на певний період, зазвичай не більше ніж на рік.

Підсумки

У даній статті були розглянуті основні види перекладу. За формою презентації вони бувають мовними (усними) і письмовими. У чому їх відмінність?

Якщо письмовий переклад дозволяє працювати, озброївшись інформаційними матеріалами – рефератами, словником, то для усної форми необхідно практично моментальне реагування. У режимі реального часу головними є зовнішні фактори: вираз обличчя, міміка доповідача, інтонація і тембр голосу.

Існують різні переклади у відповідності з жанрами: літературний, юридичний, технічний та інші. Вони також мають свою специфіку. Для обробки технічних або юридичних документів, через їх складності, часто потрібна наявність відповідної освіти.

За методами перекази здійснюються через комп’ютери або професійно (вручну). Машинний спосіб дозволяє заощадити час на друк, фільтрацію однотипних термінів. Кваліфікований ж є більш безпечним і точним, так як виконується перекладачами. Вони проводять верстку та редагування, відповідно, текст не вимагає подальшої обробки.