Компенсаційні виплати: поняття, види та розміри за чинним законодавством

Державні компенсаційні виплати являють собою різновид допомог, які надаються в рамках соціального забезпечення населення. На думку багатьох фахівців, ці суми є найменш систематизованими і впорядкованими. Більш того, правова природа компенсаційних виплат чітко не визначена. В законодавстві не міститься і єдиного терміна для їх позначення. У нормативних актах можна зустріти такі визначення, як «грошові компенсації», «відшкодування витрат» та ін.

Компенсаційні виплати: поняття

По своїй суті, вони являють собою суми, що надаються суб’єктам цивільного обороту для відшкодування витрат, які виникли внаслідок участі в тих чи інших правовідносинах. Компенсаційні виплати можуть покривати витрати повністю або частково.

Як правило, суми надаються громадянам для відшкодування витрат, понесених при придбанні натуральних видів благ або додаткових витрат, що виникли при їх використанні. Проте компенсаційні виплати цілком можуть покривати ненадані послуги. Крім того, законодавство передбачає можливість відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.

Виплати часто надаються у формі матеріального забезпечення. Наприклад, непрацюючі, але працездатні громадяни, які здійснюють догляд за неповнолітніми дітьми, хворими родичами тощо, можуть розраховувати на фінансову підтримку держави. В цьому випадку поступають до них кошти компенсують відсутність заробітку.

Класифікація

Поділ компенсаційних виплат на види можна здійснювати за:

 • Періодичності. Законодавство передбачає одноразові, щорічні або щомісячні компенсаційні виплати.
 • Порядком розрахунку. Відрахування можуть здійснюватися у твердій сумі, у відсотках до вартості якого-небудь блага. У деяких випадках розмір компенсаційних виплат дорівнює сумі витрат. При цьому нормами можуть встановлюватися межі (максимальний і мінімальний).
 • Суб’єктам, які мають право на отримання. Виплати покладаються працездатним, непрацездатним, особам, включеним до категорії нужденних.
 • Підстав надання.
 • Видами норм, згідно з якими встановлюються суми. Призначення компенсаційних виплат здійснюється, наприклад, на підставі законів або підзаконних актів.
 • Загальні підстави для отримання

  Максимальна кількість виплат закріплюється в Законі «Про соціальний захист осіб, постраждалих при Чорнобильській катастрофі». В цілому ж суми призначаються з урахуванням реальних життєвих обставин, в яких знаходиться потребує громадянин. Так, виплати передбачаються на:

  • Харчування дошкільнят, школярів, студентів установ початкового профосвіти.
  • Придбання продуктів харчування.
  • Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю.
  • Оздоровлення.
  • Компенсацію втраченого майна.
  • Відшкодування вартості проїзду, провозу багажу.

  Виплати можуть надаватися у зв’язку з веденням трудової діяльності радіоактивних умовах, внаслідок втрати годувальника тощо

  Трудове право

  Якщо розглядати матеріальну допомогу особам з точки зору положень ТК, то необхідно чітко диференціювати поняття. Так, наприклад, термін «виплати компенсаційного характеру» являють собою надбавки до заробітку особи. Він може розраховувати на їх одержання, якщо працює в умовах, що відрізняються від нормальних.

  Виплати компенсаційного характеру надаються на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я № 822 від 29 груд. 2007 р. Відповідні суми призначаються працівникам, які працюють:

 • У важких, небезпечних, шкідливих умовах (статті 146-147 ТК).
 • У регіонах зі специфічними кліматичними умовами (ст. 146).
 • За сумісництвом, понаднормово, в нічний час, в іншому режимі, відмінному від нормального (статті 150-154).
 • Федеральним законом № 4520-1 передбачені виплати громадянам, які працюють на Крайній Півночі та інших місцевостях, прирівняних до нього. Оскільки кліматичні умови на таких територіях досить суворі, співробітникам підприємств компенсуються фізіологічні і матеріальні витрати.

  Компенсаційні виплати в ТК

  На відміну від надбавок, про яких сказано вище, ці суми не є складовою заробітку. Справа в тому, що зазвичай працюючим громадянам надаються одноразові компенсаційні виплати. Їх перелік наводиться у статті 165 ТК.

  Виплати призначають працевлаштованим особам, якщо вони:

 • Направляються у відрядження.
 • Беруть оплачувану щорічну відпустку.
 • Виконують громадські обов’язки.
 • Переїжджають в інший регіон для продовження трудової діяльності.
 • Поєднують навчання і роботу.
 • Припиняють трудову діяльність з незалежних від них обставин.
 • Зрозуміло, даний перелік не є закритим.

  Як правило, працівники отримують виплати за рахунок коштів наймача.

  Система соціального забезпечення

  В рамках державних програм підтримки нужденних категорій громадян також передбачені компенсаційні виплати. Вони можуть бути періодичними або одноразовими.

  Такі виплати спрямовані на підтримку особливо вразливих категорій громадян, захистити їх від негативних наслідків, що виникають у тих чи інших життєвих ситуаціях, компенсувати шкоду і додаткові витрати.

  В даний час в системі соціального забезпечення передбачено безліч різних видів матеріальної допомоги. Періодично їх перелік оновлюється.

  Суб’єкти права

  Компенсаційні виплати в рамках соціального забезпечення покладаються:

 • Працевлаштованих жінок, які мають на утриманні дітей віком до трьох років і здійснюють догляд за ними, перебуваючи у відпустці. Варто сказати, що якщо за дітьми доглядає інший працездатний родич, то йому також належить виплата.
 • Студентів в академічній відпустці, аспірантів, які мають проблеми зі здоров’ям, не дозволяють продовжувати навчання.
 • Дружин службовців МНС, поліції, які працюють у віддалених місцевостях, де дружини не можуть працевлаштуватися.
 • Умови отримання

  Жінки, які здійснюють догляд за малолітніми, студенти і аспіранти, звертаються із заявою за місцем роботи/навчання. До нього додається наказ про надання відпустки.

  Дружини службовців подають заяву в органи соцзахисту. До нього слід додати:

 • Св-во про укладення шлюбу.
 • Довідку з відділу кадрів. Вона підтверджує факт спільного проживання подружжя.
 • Трудову книжку (якщо жінка була раніше працевлаштована).
 • Якщо фінансування організації здійснюється за рахунок бюджетних коштів, то і виплата надається з відповідного бюджету.

  Компенсації матерям при ліквідації підприємства

  Жінки, що мають неповнолітніх дітей, вправі розраховувати на виплати, якщо з ними розірвано договір у зв’язку з припиненням існування роботодавця. Для цього необхідно дотримати наступні умови:

 • Діти повинні бути у віці до трьох років.
 • Мати повинна бути безробітною, але не отримувати допомогу.
 • У момент розірвання договору необхідно перебувати у відпустці по догляду за малолітньою.
 • В територіальне відділення соцзахисту потребує жінка надає:

 • Заяву.
 • Св-ва про народження дітей.
 • Документ, що підтверджує ліквідацію підприємства (виписку з ЕГРЮЛ або ЕГРІП).
 • Довідку про те, що заявник не отримує виплат по безробіттю. Цей документ оформляється у територіальному відділенні Служби зайнятості. Якщо жінка не зможе надати довідку, орган соцзахисту може запросити її в рамках міжвідомчої взаємодії.
 • Виплати за догляд за непрацездатними

  Суми компенсації передбачаються законодавством, якщо громадянин доглядає за:

 • Літнім чоловіком у віці старше 80 років або потребують стороннього догляду.
 • Інвалідом 1 групи.
 • Такі виплати здійснюються щомісячно. Суми розраховуються на кожного непрацездатного особи. При цьому суб’єкт, який доглядає за нужденним, може і не бути його родичем. У законодавстві не встановлено вимогу про спільне проживання зазначених суб’єктів.

  Пакет документів

  Для оформлення виплати по догляду за непрацездатним громадянином необхідно надати:

 • Заяви. Їх пишуть повне обличчя і непрацездатний.
 • Витяг з висновку МСЕК.
 • Акт від закладу охорони здоров’я про необхідність забезпечувати постійний догляд за непрацездатним.
 • Документ органу соцзахисту, підтверджує, що потребує особі раніше не була призначена виплата.
 • Якщо непрацездатний не досяг повноліття, але йому більше 14 років, додатково надається згода органу опіки та батьків.

  Виплати постраждалим в екологічних катастрофах

  Держава передбачає матеріальну допомогу особам, які стали жертвами техногенних аварій на:

 • Чорнобильської АЕС.
 • Об’єднанні «Маяк».
 • Семипалатинському полігоні.
 • Виплати цим особам призначаються щомісяця і періодично індексуються.

  Підтримка переселенців

  Цих громадян поділяють на дві групи:

 • Вимушені переселенці.
 • Які переїжджають у РФ в рамках програми переселення співвітчизників.
 • Суб’єкти, включені в другу групу, а також їх близькі родичі можуть розраховувати на відшкодування витрат, яких вони зазнали при:

 • Переїзд на нове місце проживання (провезення багажу і проїзд).
 • Оплату держмита, встановленої ПК за оформлення документів (РВП, консульський збір, за громадянство).
 • Вимушеним переселенцям надаються виплати за:

 • Майно, залишене на території колишнього проживання, якщо його неможливо повернути в натурі.
 • Проїзд, провезення багажу, якщо сім’я має статус незаможної.
 • Кошти на ці компенсаційні виплати перераховуються з федерального бюджету.

  Підтримка ветеранів

  Порядок надання допомоги ветеранам регламентується ФЗ № 5 від 1995 р. Положення нормативного акта поширюються не тільки на учасників ВВВ. Компенсаційні виплати передбачені для:

 • Ветеранів державної та військової служби.
 • Учасників бойових дій.
 • Ветеранів праці.
 • Матеріальна допомога виражається в компенсації:

 • Витрат на комунальні платежі. Нужденним громадянам надається пільга в розмірі 50 %.
 • Придбання протезів.
 • Витрат на поховання. Допомога надається родичам ветерана.
 • Компенсаційні виплати за вкладами

  До 1991 р. в РФ діяло не так багато банків, як в даний час. Найпоширенішим способом заощадження коштів громадян було зберігання грошей в ощадкасах. Однак після економічної кризи всі заощадження населення були заморожені. Але держава розробила низку програм з повернення коштів громадянам.

  Порядок і умови виплати компенсацій регламентуються Постановою Уряду № 1092 від 2009 р. В цьому нормативному акті визначено:

 • Перелік суб’єктів, яким належать виплати.
 • Підвищувальні коефіцієнти.
 • Максимальна суми на одного одержувача.
 • Слід сказати, що у Постанові передбачено компенсації сум, не знятих до 20 червня 1991 р.

  Розраховувати на отримання коштів можуть особи:

 • Народжені до 1945 року. Їм належать виплати у розмірі залишку, зафіксованого на 20 червня 1991 року.
 • Народжені в період з 1945 по 1991 рік. Їм виплачується подвоєна сума накопичень.
 • Якщо вкладник помер до 2014 р., його спадкоємці можуть отримати 6 тис. рублів в якості компенсації на поховання. При цьому сума виплачується, якщо на рахунку громадянина було не менше 400 р.

  Якщо суб’єкт був позбавлений громадянства Російської Федерації або відмовився від нього добровільно, розраховувати на виплати він не може.

  В даний час діє система страхування коштів російських вкладників.

  Висновок

  Як видно, держава передбачає різні виплати на підтримку громадян. Для кожного виду є свої спеціальні правила та умови отримання. Однак у будь-якому випадку зацікавленій особі необхідно подати заяву.

  Для отримання виплат працюючими громадянами воно оформляється за місцем здійснення трудової діяльності. Якщо виплати покладаються в рамках соціального забезпечення, заява направляється в територіальний орган соцзахисту (за місцем проживання суб’єкта).

  Для кожної категорії нужденних осіб нормативними актами встановлюється перелік необхідних документів. При цьому деякі папери громадянин може не надавати, оскільки орган, що оформляє виплати, може отримати їх в рамках міжвідомчої взаємодії.