Гуманістична психологія: особливості, представники та цікаві факти

Гуманістична психологія – це підхід у психології, який виник у 1950-х роках як альтернатива бихевиоризму і психоаналізу Зігмунда Фрейда. Дана стаття розповість про це цікаве психологічному напрямку, його історію та особливості.

Завдання гуманістичної психології

Цей тип психології прагне зрозуміти людей як унікальних серед інших живих істот, зі свідомістю, з вільною волею і відповідальністю за власний вибір. Мета гуманістичної психології – зрозуміти людину та допомогти кожній людині повною мірою розвинути свій потенціал і, таким чином, мати можливість найбільш ефективно сприяти більш широким суспільним верствам. Цей тип психології вважає природу людини якісно відрізняється від природи інших живих організмів. Однак гуманістичної психології не вистачає розуміння фундаментальної важливості соціальних відносин у здоровому психологічному розвитку особистості.

Постулати вчення

Наступні п’ять постулатів складають основу гуманістичної психології коротко:

  • Людина як цілісне істота перевершує суму своїх складових. Люди не можуть бути зведені до компонентів (поділені на окремі психічні частини).
  • Людське життя відбувається в контексті відносин.
  • Людська свідомість включає усвідомлення себе в контексті інших людей.
  • У людей є вибір і відповідальність.
  • Люди цілеспрямовані, вони шукають сенс, цінності, творчість.

Гуманістична психологія підкреслює вивчення всієї психічної структури людини. Це вчення зачіпає поведінки людини безпосередньо пов’язане з його внутрішніми почуттями і самооцінкою. Даний вид психології досліджує, як на людей впливає їх самосприйняття і самоцінність, пов’язані з їх життєвим досвідом. Вона розглядає свідомий вибір, відповіді на внутрішні потреби і поточні обставини, які важливі для формування людської поведінки.

Якісні або описові методи дослідження зазвичай краще кількісних методів, оскільки останні втрачають унікальні людські аспекти, які нелегко визначити кількісно. Це відбивається на акценті гуманістичної психології – ухил робиться на реальне життя людей.

Вплив філософів

Дане протягом має коріння в екзистенціалістські думки різних філософів, таких як Серен К’єркегор, Фрідріх Ніцше, Мартін Хайдеггер і Жан-Поль Сартр. Воно відображає багато цінності, виражені євреями, греками і європейцями епохи Відродження. Вони намагалися вивчити ті якості, які унікальні для людини. Це такі людські феномени, як любов, особиста свобода, жага влади, мораль, мистецтво, філософія, релігія, література і наука. Багато вважають, що послання теорія гуманістичної психології є відповіддю на образу людського духу, який так часто мається на увазі в образі людини, намальованого поведінковими та соціальними науками.

Розробка вчення

У 1950-ті роки в психології існували дві протилежні сили: біхевіоризм та психоаналіз. Гуманістична психологія стала абсолютно новим плином.

Біхевіоризм зріс з робіт великого російського лікаря Івана Павлова, особливо з робіт з теорії умовного рефлексу, і заклав основи для цього напряму в психології в Сполучених Штатах. Біхевіоризм пов’язаний з іменами Кларка Халла, Джеймса Уотсона, Б. Ф. Скіннера.

Авраам Маслоу пізніше дав бихевиоризму назва «перша сила». «Друга сила» вийшла з роботи Зігмунда Фрейда з психоаналізу і психології Альфреда Адлера, Еріка Еріксона, Карла Юнга, Еріха Фромма, Отто Ранка, Мелані Кляйн та інших. Ці теоретики зосередилися на глибині або несвідомому царстві людської психіки, яка, як вони підкреслювали, має поєднуватися з свідомим розумом, щоб створити здорову людську особистість. “Третьою силою” стала гуманістична теорія. Одним з ранніх джерел цього напрямку була робота Карла Роджерса, на яку сильно вплинув Отто Ранк. Він у середині 1920-х років порвав з Фрейдом. Роджерс зосередив увагу на тому, щоб процеси розвитку особистості призвели до більш здорового, до більш творчого, функціонування особистості. Термін «актуализирующая тенденція» також був розроблений Роджерсом, і був концепцією, яка в кінцевому підсумку привела до Авраама Маслоу до вивчення поняття самоактуалізації як однієї з потреб людей. Роджерс і Маслоу, як головні представники гуманістичної психології, розробили цю теорію у відповідь на психоаналіз, який вони вважали занадто песимістичним.

Вплив Карла Роджерса

Роджерс є американським психологом і одним із засновників гуманістичного підходу (або орієнтованого на клієнта підходу) до психології. Роджерс вважається одним з батьків-засновників психотерапевтичних досліджень, і був удостоєний премії Американської психологічної асоціації (APA) за новаторські дослідження і видатний науковий внесок у 1956 році.

Гуманістичний напрям в психології, орієнтований на людину, його власний унікальний погляд на людські відносини, знайшло широке застосування в різних областях, таких як психотерапія та консультування (клієнтоорієнтована терапія), освіта (навчання, орієнтоване на учнів). За свою професійну роботу він був нагороджений премією за видатні професійні досягнення в психології в 1972 році багатьма некомерційними організаціями. Роджерс був визнаний шостим самим видатним психологом XX століття. Гуманістична психологія Роджерса дала поштовх розвитку психології в цілому.

Думку Роджерса про особу

Як представник гуманістичної психології, Роджерс виходив з того, що будь-яка людина має бажання і прагнення до особистого саморозвитку. Будучи істотою, у якого є свідомість, він сам для себе визначає сенс існування, його завдання і цінності, є головним експертом для себе. Центральним поняттям в теорії Роджерса стало поняття «Я», що включає в себе уявлення, ідеї, цілі і цінності, через які особистість визначає самого себе і створює перспективи свого розвитку. Його внесок у розвиток гуманістичної психології неможливо не оцінити.

Рух серед психологів

В кінці 1950-х років у Детройті було проведено кілька нарад серед психологів, які були зацікавлені в створенні професійної асоціації, присвяченої більш гуманістичного бачення в психології: того, що мало відношення до самосвідомості, самоактуалізації, здоров’ю, творчості, природи, буття, саморозвитку, індивідуальності та усвідомленості. Вони також прагнули створити повний опис того, яким повинен бути людина, і досліджували унікальні людські феномени такі, як любов і надія. Ці психологи, в тому числі Маслоу, вважали, що саме ці поняття, ймовірно, стануть основою психологічного руху, відомого як «третя сила».

Ці збори в кінцевому підсумку призвели до інших подій, в тому числі до запуску «Журналу гуманістичної психології» в 1961 році. Дане видання було дуже популярно в психоаналітичної середовищі. За цим незабаром була сформована Асоціація психології гуманістичного напряму в 1963 році.

У 1971 році було створено ексклюзивне підрозділ, присвячений гуманістичного руху в Американської психологічної асоціації, яке публікує власний академічний журнал під назвою «Гуманістичний психолог». Однією з основних переваг гуманістичної теорії є те, що вона підкреслює роль людини. Ця школа психології дає людям більше можливостей контролювати і визначати стан психічного здоров’я. Особистість в гуманістичній психології розглядається як цілісне явище.

Методики консультування та терапія

Дане протягом включає кілька підходів до консультування і терапії. До основних методик гуманістичної психології належать принципи гештальт-терапії, яка допомагає зрозуміти що даний впливає і на минуле. Рольова гра відіграє важливу роль у гештальт-терапії і забезпечує адекватне прояв почуттів, які не були б виражені в інших умовах. У гештальт-терапії вербальні вираження є важливими ознаками почуттів клієнта, навіть якщо вони контрастують з тим, що фактично висловив клієнт. Гуманістична психотерапія також включає в себе такі елементи, як глибока терапія, цілісне здоров’я, тілесна терапія, чутливість і екзистенціальна психотерапія. Екзистенціаліст-інтегративна психотерапія, яка була розроблена Шнайдером, є одним з нових методик гуманістичної психології, а також екзистенціальної психології. Екзистенціалізм підкреслює уявлення про те, що люди вільно створюють своє розуміння життя, що вони можуть визначати себе і робити те, що вони воліють робити. Це елемент гуманістичної терапії, який спонукає розуміти своє життя і її мета.

Існує певний конфлікт щодо свободи та обмежень. Обмеження, як видається, включають генетику, культуру та інші пов’язані з цим фактори. Екзистенціалізм спрямований на вирішення таких проблем і обмежень. Емпатія також є основним елементом гуманістичної терапії. При цьому підході підкреслюється здатність психолога оцінити ситуацію і світ, заснований на відчуттях і сприйнятті клієнта. Без цієї якості терапевт не може повністю оцінити стан клієнта.

Робота психолога в цьому напрямку

Терапевтичними факторами в роботі гуманістичного психотерапевта і психоаналітика є, насамперед, безумовне прийняття клієнта, підтримка, емпатія, увага до внутрішніх переживань, стимулювання здійснення вибору і прийняття рішень, справжність. Проте при уявній простоті гуманістична теорія базується на серйозної філософської і наукової бази і застосовує досить широкий набір терапевтичних технік і методик.

Одне з головних висновків гуманістично-спрямованих психоаналітиків виражалося в тому, що будь-яка особистість містить у собі потенціал зміни мислення і відновлення психічного стану. При наявності певних умов особа може вільно та повною мірою використовувати цей свій потенціал. Тому діяльність психолога такої орієнтації спрямована, насамперед, на створення позитивних умов для інтеграції особистості в процесі консультативних зустрічей.

Психотерапевти, які застосовують гуманістичну психологію, повинні проявляти більшу готовність слухати і гарантувати комфорт пацієнтам, дозволяючи ділитися реальними емоціями і почуттями. Ці психотерапевти повинні переконатися, що вони зосереджені на тому, що клієнт відчуває, що вони мають чітке уявлення про проблеми клієнта, а також забезпечують теплу і приймаючу атмосферу для клієнта. Тому від спеціаліста вимагається відмовитися від упередженого відношення до клієнта. Замість цього ділитися теплотою і прийняттям – це основа даного психологічного напрямку.

Ще одним елементом гуманістичної психології є самопоміч. Психологи Ернст і Гудісон були практикуючими фахівцями, які застосовували гуманістичні підходи і організовували групи самодопомоги. Консультування психолога стало цінним інструментом в гуманістичній психології. Консультація психологів також використовується в групах самодопомоги. Крім психологічного консультування, гуманістична концепція також вплинула на діяльність психологів по всьому світу в цілому. По суті, вплив цього напряму було значним в інших галузях психологічної практики.

Мета гуманістичної терапії

Загальна мета гуманістичної терапії – дати цілісний опис людини. Використовуючи певні прийоми, психолог намагається побачити лише людини, а не тільки фрагментовані частини особистості.

Така терапія також вимагає інтеграції всього людини. Це називається самоактуализацией Маслоу. Гуманістична психологія заявляє, що у кожної людини є вбудований потенціал та ресурси, які могли б допомогти створити більш сильну особистість і підняти самооцінку. Місія психолога – направити людину в бік цих ресурсів. Однак для реалізації прихованих можливостей йому, можливо, доведеться відмовитися від безпеки певного етапу особистості, щоб охопити новий і більш інтегрований етап. Це непростий процес, оскільки він може включати в себе розгляд нових життєвих рішень або перегляд поглядів на життя. Цей тип психології розглядає психологічну нестабільність і тривогу як нормальні аспекти людського життя і розвитку, які можна опрацювати в терапії.

Гуманістичний підхід у психології унікальний, тому що його терміни і його поняття виходять із припущення, що всі люди мають свій власний погляд на світ та унікальний життєвий досвід.