Концепція управління персоналом. Класифікація персоналу

Сучасна кадрова політика – один з гарантів успіху будь-якої компанії сьогодні. Вибудувати її допомагає правильна концепція управління персоналом. Детальніше про її суть, різновиди, формуванні ми поговоримо далі в цьому матеріалі, не забувши розібрати класифікацію кадрового складу.

Що це?

Концепція управління персоналом – це комплекс методологічних і теоретичних поглядів, які визначають цілі, сутність, методи, критерії і завдання впливу на співробітників компанії. Важливе доповнення до неї – практичні поради щодо формування механізму впливу на кадровий склад.

Сьогодні роботодавці успішно застосовують чотири сучасні концепції:

 • Гуманістична.
 • Економічна.
 • Організаційно-адміністративна.
 • Організаційно-правова.

Розберемо кожну детально.

Гуманістична концепція

Її база – японський менеджмент. Працівник тут – не просто працівник, а основний суб’єкт організації, чому його думка завжди важливо для керівництва компанії.

Головна мета концепції управління персоналом – створити комплекс умов, які дозволять трудящому динамічно просуватися по кар’єрних сходах і розвиватися в загальному. Тут недостатньо лише використовувати сучасні технології. Важливо переглянути і змінити цінності персоналу.

Економічна концепція

Більш характерна для компаній, де працюють працівники з низькою класифікацією, зайняті у серійному випуску продукції. Головна мета цієї системи управління персоналів – “розкрити” потенціал кожного співробітника. А саме його дисциплінованість, старанність, підготовленість.

Для компаній з такою концепцією характерний авторитарний стиль керівництва. Особисті інтереси тут завжди підпорядковані загальній ідеї.

Організаційно-адміністративна концепція

Основна мета тут – максимальне використання трудового і особистісного потенціалу кожного працівника. Ця концепція управління персоналом може характеризуватися додатковим впровадженням підсистем.

Керівництво тут прагне досягти повної відповідності працівника займаній посаді, необхідної кваліфікації. Концепція ідеально підходить компаніям з чіткою організаційною структурою.

Організаційно-соціальна концепція

Що важливо в цій системі управління персоналом? Грамотне управління людськими ресурсами компанії, досяжну створенням сприятливих зовнішніх умов.

Людина тут – найважливіший ресурс. Але при цьому потрібне повне його відповідність корпоративному духу, а також займаної посади. Система характерна для середніх, великих компаній.

Формування власної концепції

Керівництву корпорації необов’язково зупинятися на вищеописаних концепціях. Система може бути сформована самостійно з урахуванням поточних потреб організації. Її може розробити власний відділ кадрів, так і позаштатні фахівці.

Ґрунтується розробляється система на вітчизняному і зарубіжному досвіді. Найважливіше – визначитися з цілями, яких концепція повинна допомогти досягти:

 • Забезпечення якісним кадровим складом.
 • Організація правильного використання праці.
 • Соціальне, професійне розвиток персоналу та ін.

Важливо спиратися на поточні потреби корпорації, напрямок її розвитку, сучасний стан.

При формуванні концепції управління персоналом в організації фахівці проводять, виконують:

 • Комплексний аналіз ситуації на ринку праці.
 • Створення загальної інформаційної системи, в яку включені всі підрозділи компанії.
 • Організація масової перепідготовки (підготовки) персоналу, мета якої – підвищення професіоналізму, кваліфікації.
 • Розробка мотиваційних програм для кадрів.
 • Координація робіт, спрямованих на стабілізацію трудових умов.
 • Атестація, оцінка людських ресурсів.

Основи концепції

Основні концепції управління персоналом, що розроблені самостійно в обов’язковому порядку включають в себе наступне:

 • Планування, залучення нових висококваліфікованих працівників.
 • Оцінка вкладень в кадровий капітал.
 • Розвиток, підготовка персоналу.
 • Оцінка внеску кожного працівника в досягнення загальної мети.
 • Мотивація ефективної праці, її винагороду.
 • Регулювання психологічних, особистісних ресурсів, розвиток інноваційних, творчих робочих підходів.
 • Розширення проф. навичок за допомогою своєчасної ротації персоналу, управлінського моделювання.

Розвиток концепції

Розвиток системи управління кадрами має наступні особливості:

 • Можливо тільки при постійному аналізі ринку праці, кваліфікованості та конкурентоспроможності персоналу, рівня модернізації компанії.
 • Застосування способів розвитку: зміну стилю керівництва, перепідготовка кадрів та ін.
 • Створення комплексної інформаційної бази даних по персоналу.
 • Облік лояльності працівників, їх мотивації, готовності до перенавчання. Якщо позиція персоналу пасивна, розробляється нова корпоративна культура, змінюється стиль управління, способи стимуляції.
 • Враховуються цілі й інтереси не тільки організації та працівників.
 • Відстежується ефективність кожного працівника, підбираються відповідні заходи впливу на нього.

Класифікація персоналу

Весь кадровий склад можна розділити на дві великі групи:

 • Непромисловий персонал. Соціальна сфера діяльності.
 • Виробничо-промисловий персонал. І виробництво, і його обслуговування.

Класифікація персоналу на основі головної задачі:

 • Робочі. Створюють товар, виконують послугу. Внутрішня градація – основні (безпосередньо зайняті у виробництві) і допоміжні (обслуговування, ремонт, транспортування) робітники.
 • Службовці. Працівники, чия стихія – інтелектуальна праця. Це керівників (вищої, середньої, нижчої ланки), фахівці (юристи, економісти, інженери, бухгалтери та ін.) та інший персонал – касири, техніки, секретарі та ін.

За ступенем кваліфікації персонал градируется на:

 • висококваліфікований;
 • кваліфікований;
 • низькокваліфікований:
 • некваліфікований.

На цьому завершимо розмову про кадрах і концепціях управління людськими ресурсами. Що стосується останніх, то на сьогодні виділено чотири основних. Однак кожна компанія може виробити власну концепцію.