Простій з вини роботодавця: оформлення, вимоги і правила

Практично кожне виробниче підприємство в процесі роботи змушений стикатися з простоями. Вони представлені припиненням роботи компанії з різних причин. Найбільш часто зустрічається простій з вини роботодавця. Важливо розібратися, як правильно оформляється цей процес, як оплачується цей період фахівцям, а також з якими труднощами може зіткнутися компанія.

Поняття простою

Простий представлений спеціальним методом збереження за працівниками робочих місць, у процесі припинення роботи підприємства з різних причин. Така ситуація на роботі вважається неприємній як для самих працівників, так і для керівництва організації. Компанія змушена стикатися з збитками, а працівники не отримують повну зарплату.

У ст. 72.2 ТК наводиться поняття простою. Він представлений тимчасовим припиненням роботи підприємства. Зазвичай причинами виступають різні проблеми, що виникають в організації, технологічному процесі, технічному оснащенні або економічної області.

З яких причин виникає просте?

Найбільш часто простий з’являється з таких причин:

 • Падіння попиту на продукцію, що випускається, причому воно може бути різким або поступовим.
 • Відсутність комплектуючих матеріалів, необхідних для роботи.
 • Виробниче обладнання стає несправним і непридатним для подальшого використання.
 • Економічні труднощі, які виникають у керівництва фірми, тому створюються суттєві перешкоди для повноцінної роботи компанії.

Процес неодмінно супроводжується значним падінням прибутку організації, тому і зарплата працівникам суттєво зменшується. Якщо причиною виступає поломка обладнання, то обов’язком працівника виступає своєчасне оповіщення керівного складу підприємства про таку ситуацію. Якщо цього не буде виконано, то може залучатися співробітник матеріальної відповідальності за порушення.

Хто може бути винуватцем?

Простий може стосуватися як усіх працівників, так і окремого працівника. Він може вплинути на конкретний відділ або повністю на все підприємство. Причин для його виникнення є безліч, але винуватцем може бути:

 • Працівник підприємства, який може вкрасти обладнання або матеріали, порушити дисципліну, встановлену на роботі. Також нерідко фахівці ігнорують основні правила техніки безпеки.
 • Простій з вини роботодавця так само зустрічається досить часто, причому, зазвичай це пов’язано зі зміною профілю роботи підприємства, з економічними проблемами в організації або порушенням пунктів договору, складеного між керівництвом компанії і найманими працівниками.
 • Обставини, на які не може вплинути працівник або роботодавець, причому сюди належить купівля бракованого обладнання, економічна криза в країні, різні стихійні лиха та катастрофи.

Якщо основною причиною простою виступає поломка обладнання, то співробітник компанії повинен письмово повідомити про проблему керівництво. Якщо начальство не реагує на цю заяву, а у подальшому користуватися невиправленими агрегатами неможливо, то виникає простій з вини роботодавця. У цьому випадку співробітники повинні знати, яка їм буде виплачена зарплата і як вони повинні вести себе далі на підприємстві. За ст. 157 ТК така ситуація говорить про те, що співробітник впорався зі своїми обов’язками, тому його не вдасться притягнути до відповідальності.

Види простою

В залежності від того, кого зачіпає призупинення процесу виробництва, виділяються види простою:

 • Локальний, має відношення тільки до одному працівнику або декільком співробітникам, наприклад, зламався тільки один агрегат, яким керує дві людини.
 • Масовий, на підставі якого повністю охоплюється все підприємство, тому не можуть всі штатні працівники справлятися зі своїми обов’язками.

По тривалості вимушений простій з вини роботодавця може бути короткочасним, тому зазвичай проблема вирішується протягом однієї робочої зміни, а також він може бути тривалим, причому нерідко таке призупинення роботи може тривати від кількох днів до кількох тижнів.

З яких причин виникає просте через роботодавця?

Найбільш часто доводиться стикатися з тим, що відсутня робота в компанії з-за різних чинників, на які впливає керівництво. Тому простій з вини роботодавця може бути обумовлений різними причинами:

 • Технологічні. До цієї категорії відноситься зміна виробничого процесу, так як потрібно випускати іншу продукцію або повністю змінюється напрямок роботи підприємства.
 • Економічні. Ці причини полягають у відсутності фінансів для продовження роботи. З-за низького попиту на продукцію також може виникнути економічна криза в компанії.
 • Організаційні. Припускають, що керівництво підприємства не може своєчасно прийняти важливі і правильні рішення. У деяких випадках можуть виникати порушення пов’язані з організацією трудового процесу.
 • Технічні. Основна причина може полягати в тому, що в компанії використовується застаріле обладнання, яке не може виконувати ті чи інші дії. Також сюди входять регулярні поломки агрегатів, збої в або відсутність електрики з різних причин.

Всі ці підстави зазначені в ст. 72.2 ТК, причому вони виникають через керівництва компанії.

Якими правами та обов’язками наділяються працівники?

Кожна людина, яка працює на виробничому підприємстві, повинен розібратися, як правильно вести себе при зупинці роботи, як оплачується простій з вини роботодавця, а також які виникають обов’язки у самих робітників. Тільки при юридичній грамотності громадяни можуть захищати свої права.

По ТК простій з вини роботодавця може бути обумовлений різними причинами, але він супроводжується наступними моментами:

 • під час простою працівники можуть не відвідувати місце роботи;
 • щоб не зараховувалося відсутність на робочому місці до прогулу, потрібно заздалегідь обговорювати з роботодавцем правила поведінки працівників під час зупинки роботи;
 • видається наказ керівництвом, в якому вказується початок простою;
 • працівники повинні бути готові повернутися на робочий час в будь-який момент, для чого вони сповіщаються роботодавцем по телефону або іншими способами;
 • якщо роботодавець вимагає, щоб всі працівники написали заяви на відпустку, який може бути оплачуваною або за їх рахунок, то це є порушенням, тому громадяни можуть скаржитися в трудову інспекцію;
 • роботодавець може запропонувати фахівцям переведення на іншу посаду і місце роботи, якщо є в компанії вільна вакансія, але така пропозиція має враховувати досвід роботи і кваліфікацію працівника;
 • тільки за згодою самого працівника можна переважить його на нижчу посаду.

Якщо керівництво компанії усвідомлює, що простій буде тривалий, то багато працівники можуть переводитися тимчасово на іншу посаду. Якщо є вина роботодавця при простої, то працівники можуть відмовитися від такої пропозиції. Якщо ж вони погоджуються, то враховуються правила процесу:

 • тимчасове переведення не може оформлятися на строк, що перевищує один рік;
 • обов’язково потрібна згода від фахівця на переклад, якщо планується процес на термін від одного місяця;
 • не допускається, щоб зарплата була менше середнього заробітку, який виплачувався за працівником на попередньому місці роботи.

Додатково переклад повинен оформлятися офіційними документами.

Важливо знати, який розмір простою з вини роботодавця, якщо працівник відмовляється переводитися на іншу посаду, тому просто не виконує які-небудь обов’язки.

Які соціальні гарантії пропонуються працівникам?

Так як простій виник виключно з вини роботодавця, то неодмінно всі співробітники, які змушені призупинити робочу діяльність, повинні знати, на які соціальні гарантії вони можуть розраховувати. Сюди відноситься не тільки оплата простою з вини роботодавця у встановленому розмірі, а й інші обов’язки компанії:

 • розрахунок і перерахування допомоги, якщо працівник виходить на лікарняний, тому передає за місцем роботи листок непрацездатності;
 • оформлення додаткової відпустки за стандартною схемою;
 • час простою обов’язково включається у трудовий стаж працівників, тому співробітники компанії можуть не хвилюватися, що така ситуація не підприємстві може негативно позначитися на розмір їх майбутньої пенсії;
 • не зазначаються в трудових книжках періоди призупинення роботи;
 • право оформляти щорічну відпустку, що сплачується роботодавцем, зберігається за спеціалістами, причому на це не впливає, як довго тривати простий;
 • за усіма працівниками зберігаються їхні робочі місця.

Значущим мінусом є те, що не включаються періоди простою у той стаж, який необхідний, щоб громадяни достроково виходили на пенсію. Додатково оплата простою з вини роботодавця ТК РФ залежить від зарплати, але завжди буде менше середнього заробітку за минулі періоди роботи.

Які дії виконуються роботодавцем при виникненні простою?

Спочатку повідомляється керівництво компанії про те, що виникли певні збої в роботі. Вони можуть бути пов’язані з різними причинами, але при цьому часто можна відразу встановити, що винуватцем такого процесу є саме роботодавець. Тому виконуються при таких умовах дії:

 • Виявляється винуватець, а якщо ним виступає керівництво фірми, наприклад, виникла поломка через відсутність технічного обслуговування агрегату або використання застарілого обладнання, то відбуваються всі дії, необхідні для усунення поломки чи інших причин простою.
 • Видається наказ про вимушеному простої, у який вносяться різні значущі відомості. До них відноситься дата припинення трудового процесу. Перераховуються всі співробітники, які залишилися без можливості виконувати свої трудові обов’язки. Позначається розмір оплати простою з вини роботодавця, а також зазначається, що відсутні працівники, які є відповідальними за процес.
 • З отриманим документом повинні ознайомитися всі працівники, які не можуть продовжувати роботу.

Виплата зарплати здійснюється на підставі відомостей з ст. 157 ТК. Тільки після видання наказу офіційно реєструється початок простою.

Як правильно оформляється?

Після видання наказу, додатково повинні виконуватися певні дії керівництвом фірми, для чого враховуються норми ТК. Як оформити простій з вини роботодавця? Для цього виконуються послідовні дії:

 • Формується акт. У ньому зазначається, з якої причини виникла простий.
 • Видається розпорядчий документ. В нього включаються відомості про те, як довго не зможуть працівники приступити до своїх трудових обов’язків. Зазначається, що співробітники повинні як і раніше приходити на роботу або ж можуть перебувати вдома до того моменту, поки їх не викличе керівництво.
 • При необхідності проводиться розслідування, покликане визначити точну причину зупинки роботи.
 • Проводяться всі заходи, щоб усунути поломку або інші проблеми, що виникли на виробництві.

Якщо роботодавець вимагає від працівників, щоб вони оформили заяву на відпустку, вони можуть сміливо відмовлятися виконувати це доручення. При тиску з боку начальства, ними може складатися колективна скарга в трудову інспекцію.

Як оплачується?

Виплати, які виходять працівники, які не виконують свої трудові обов’язки, залежать від того, хто є винуватцем такої ситуації на підприємстві.

Як оплачується простій з вини роботодавця? При таких умовах в ст. 157 ТК зазначається, що оплата дорівнює 2/3 від середнього заробітку спеціаліста. Якщо ж винуватець не було виявлено, тому були обставини, на які не могли вплинути співробітники або керівництво, то оплата проводиться в розмірі 2/3 від окладу. Якщо доведена вина конкретного фахівця, то він не отримує зарплату за весь термін простою.

По ТК простою з вини роботодавця оплачується на підставі точної кількості днів, протягом яких фахівці не можуть приступити до своїх основних обов’язків. Нерідкими є ситуації, коли потрібно зробити розрахунок для людини, яка ще не пропрацював в компанії навіть одного місяця. В цьому випадку не вийде визначити середній заробіток, тому враховуються дані про його окладі.

Стягується податок?

Всі перерахування, представлені оплатою днів простою, є доходом працівника. По ТК вимушений простій з вини роботодавця повинен відображатися в документації компанії. Оплата працівників зараховується до позареалізаційних витрат підприємства.

З даних сум віднімаються податки і збори за працівників, тому вони зараховуються до стандартної зарплати фахівців.

Як вчинити при відсутності оплати?

Багато підприємств працюють з регулярними порушеннями основних вимог законодавства. По ТК РФ простій з вини роботодавця повинен правильно оплачуватися, але нерідко працівникам доводиться стикатися з тим, що їх змушують вийти в неоплачувану відпустку або просто не видається їм зарплата за всі ті дні, коли вони не могли з-за керівництва справлятися зі своїми посадовими обов’язками.

Така ситуація є порушенням закону, тому складається спочатку претензія на ім’я керівника фірма. Якщо немає жодної реакції на цей документ, то доведеться звертатися до працівників інспекції. Зовсім можна стягнути моральну шкоду через суд.

Таким чином, простої вважаються неприємними ситуаціями на будь-якому підприємстві. Вони можуть виникати з вини працівників або роботодавців. В останньому випадку повинні зберігатися за всіма фахівцями різні соціальні гарантії. Роботодавець повинен грамотно розраховувати зарплату співробітників під час припинення роботи. Потрібно грамотно оформляти простий, тому видається спеціальний наказ і проводиться розслідування. Якщо роботодавець порушує вимоги законодавства, тому не оплачує простою працівникам, не оформляє грамотно цей період або неправомірно встановлює винність якого-небудь фахівця, то це є підставою для написання скарги в трудову інспекцію чи подання позову до суду.